Posted in Մայրենի

30. 11. 21

 • Յուրաքանչուր եռյակից կազմի՛ր երեքական բարդ բառ: 

Սենյակ, հյուր, խաղ- հյուրասենյակ, խաղասենյակ, հյուրախաղ

Ձյուն, ծաղիկ, շատ– ձնծաղիկ, ծաղկաշատ, ձնաշատ

Սեր, ընկեր, զրույց– զրուցակից, ընկերասեր,

Գիծ, ուղիղ, անկյուն– գծագիր, ուղղագիծ, անկյունագիծ

Երգ, պար, խումբ– երգչախումբ,  պարախումբ,

Քաղաք, պետ, գյուղ– քաղաքապետ, գյուղապետ, գյուղաքաղաք

 • Բառաշարքում ընդգծել —ուկ վերջածանց ունեցող բառերը:

Արդուկ, օձաձուկ, շուտասելուկ, ավելուկ, թզուկ, հայդուկ, սնդուկ, մածուկ, խղճուկ, արջամուկ, հեղուկ, թևանցուկ, շնաձուկ, պոչուկ, կաուչուկ, մժղուկ, շիկամուկ, դիպուկ, ջերմուկ, խենթուկ:

 • Բառաշարքում ընդգծել —ոց վերջածանց ունեցող բառերը:

Փողոց, սփռոց, դմբդմբոց, զնգոց, կրակոց, լիտրանոց, ծածկոց, դեղնաբոց, հյուրանոց, թրջոց, ջնջոց, արտառոց, դեղնաբոց, միջոց, մթերանոց, ծովածոց, արգելոց, հյուրանոց, սղոց, ծերանոց:

 • Բառաշարքում ընդգծել –ոտ վերջածանց ունեցող բառերը:

Ժանգոտ, ծխախոտ, եռանդոտ, կարճաոտ, կորիզոտ, ստորոտ, նավթոտ, արոտ, կրքոտ, առավոտ, աղմկոտ, բամբասկոտ, յուղոտ, սրտամոտ, թախծոտ, հիվանդոտ, ձյունոտ:

 • Բառաշարքում ընդգծել —որդ վերջածանց ունեցող բառերը:

Ժառանգորդ, ավելորդ, երիզորդ, հաճախորդ, խորդուբորդ, յոթերորդ, դահուկորդ, գնորդ, ակորդ, անձրևորդ, առաջնորդ, միջնորդ, ռեկորդ, պակասորդ, որսորդ, գարնանահորդ, վարորդ, երրորդ:

 • Բառաշարքում ընդգծել —ակ վերջածանցն ունեցող բառերը:

Բանակ, սահնակ, դռնակ, բամբակ, պահակ, ամբարտակ, գնդակ, զսպանակ, կատակ, կայծակ, վրիպակ, մանկասայլակ, մշակ, սոխակ, ելակ, վահանակ, բռնակ, բարակ:

 • Գրել գույն բաղադրիչով երեքական գունանուն`  բույսերի անուններից, տարբեր առարկաների անուններից,  մետաղների անուններից:

ոսկեգույն, արծաթագույն, երկնագույն, վարդագույն, մանուշակագույն, ծիրանագույն։

 • Լրացնել հետևյալ առածներում բացթողնված բառերը` դրանք ընտրելով տրվածներից:


Ծանր, պաղ, լավ, սև, անպտուղ, անուշ, զորավոր, շիտակ, արդար, ոսկե, լավ:

Լեզու կա անուշ է, լեզուն կա` լեղի:
Անուշ յուղը ջրի տակ չի մնա:
Սպիտակ փողը սև օրվա համար է:
Խելքը ոսկե թագ է, ամեն մարդու գլխին չի լինում:
Անպտուղ ծառին քար գցող չի լինի:
Հեռավոր սուրբը զորավոր կլինի:
Ծանր քարը իր տեղում կմնա:
Լավ աղջիկը յոթ տղա արժե:
Շիտակ խոսքը հանաքով կասեն:
Լավ  հնձվորը դաշտում  էլ կհնձի, սարում էլ:
Պաղ ապուր, շան կերակուր:

 • Հետևյալ առածների մեջ կետերի փոխարեն գրել նշված բառերի  հականիշները:


Ջահելի աչքով աղջիկ առ, ահելի աչքով`ձի:
Գիտունի հետ քար քաշի, անգետի հետ փլավ մի կեր:
Ծամը 
երկար, խելքը` կարճ:
Թոկի երկարն է լավ, խոսքի`
կարճը :
Գիժը մի քար գցեց ծովը, հազար
 խելոք չկարողացան հանել:
Խոսքը մեծին, ջուրը`
 փոքրին:
Փորձված թանը
անփորձ մածունից լավ է:
Սև սիրտ,
սպիտակ ատամ:
Մինչև
հաստը բարակի, բարակի հոգին դուրս կգա:
Թանկից 
էժանը չկա:

 • Տրված տեղանուններից -ացի, -յան և -ական ածանցներով կազմել նոր բառեր:

Սև ծով, Փոքր Ասիա, Նոր Զելանդիա, Միջին Ասիա, Հարավային Ամերիկա, Արևմտյան Եվրոպա, Խաղաղ օվկիանոս, Հարավային Կորեա:

սևծովյան, փոքրասիական, նոր զելանդական, Միջինասիացի, Հարավամերիկյան, Արևմտաեվրոպական, Խաղաղօվկիանոսյան, Հարավկորեական

 • Կետերի  փոխարեն գրել համապատասխան  ածանցները:

անկենդան, չկամ, չխոսկան, տգետ, հայրիկ, կիսատ, փառք, վայրենի, աղոտ, արևելյան, եռանդուն, ազդակ, դողդոջուն, հնչեղ, համեղ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s