Posted in Uncategorized

2022.6.27

1) Երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով ներկայացրե՛ք

-5/8=-(5:8)
+7/3=+(7:3)
-9. 2/5= -47/5=-(47:5)
-3. 3/26=-81/26=-(81:26)
+2. 1/4=+9/4=+(9:4)
-17. 1/3=- 52/3=-(52:3)

2) Տրված կոտորակներից որո՞նք են դրական, որո՞նք` բացասական.
Բացասական՝ -5/8, -81 1/9, -7
Դրական՝ 3 1/4, 7, 7 12/13

3) Պատասխանեք հարցերին.

ա) Ո՞ր ռացիոնալ թիվն է ինքն իրեն հակադիր-զրոն

բ) Ռացիոնալ թի՞վ է արդյոք բնական թիվը-այո

գ) Ռացիոնալ թի՞վ է արդյոք ամբողջ թիվը-այո

դ) Ռացիոնալ թի՞վ է արդյոք բացասական կոտորակը-այո

4) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք

թվերին համապատասխանող կետերը։


Դաս 2.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ

1) Երեք ապրանքատար վագոններով տեղափոխում էին 1450 արկղ

բեռ։ Ճանապարհին առաջին վագոնից 75 արկղ տեղափոխեցին

երկրորդը, 45 արկղ՝ երրորդը։ Այն բանից հետո, երբ կայարաններից

մեկում երրորդ վագոնից իջեցրին 250 արկղ, բոլոր երեք

վագոններում եղած արկղերի քանակները հավասարվեցին։ Սկզբում քանի՞ արկղ կար վագոններից յուրաքանչյուրում։
1450-250=1200
1200:3=400
400+250=650
650-45=605 (III)
400-75=325 (II)
75+45=120
400+120=520 (I)

2) Դպրոցի աշակերտներից 15-ը գերազանցիկ են: Դա դպրոցի բոլոր

աշակերտների 5 %-ն է: Քանի՞ աշակերտ կա դպրոցում:

3) Առաջին գործարանում կար 500 բանվոր, իսկ երկրորդում՝ 600։

Երկրորդ գործարանի բանվորների քանակն ավելացավ 35 %-ով,

իսկ երկու գործարանների բանվորների ընդհանուր քանակը՝

15 %-ով։ Քանի՞ բանվոր էր աշխատում առաջին գործարանում այդ

փոփոխություններից հետո։
Լուծում
15 — 5%
y — 100%

15 x 100 = y x 5
x = 15 x 100/5 = 300

Պատ․՝ 300 աշակերտ։

4) Հաշվել.

ա) 34–(–7)=41              
 դ) –70 – (–14)=-56
է) –52 – (–2)=-50
բ) 101 – (–8) =109         
 ե) –48–(–25) =-23 
ը) 82 – (–3)=85    
գ) 29 – (–11)=40                  
զ) –17 – (–34)=17

5) Անտառը գրավում է 1300000 հա տարածք։ Դրա 35 %-ը հաճարենու անտառն է, 16 %-ը՝ սոճու, 20 %-ը՝ եղևնու, 24 %-ը՝ կաղնու, մնացածը՝ բոխու։ Ամեն մի տեսակ անտառի քանի՞ հեկտար կա տվյալ տարածքում։ Կազմե՛ք համապատասխան շրջանաձև դիագրամ։
1300000×35:100=455000
1300000×16:100=208000
1300000×20:100=260000
1300000×24:100=312.000
35+16+20+24=5%

6) Շոգենավը, որի սեփական արագությունը 6 անգամ մեծ է գետի

հոսանքի արագությունից, հոսանքի ուղղությամբ 3 ժամում անցել

է 63 կմ։ Գտե՛ք շոգենավի սեփական արագությունը և գետի հոսանքի արագությունը։
63:3=21
6+1=7
21:7=3
3×6=18
Պատ.՝ նավի արագությունը 18կմ/ժ, գետի արագություն 3կմ/ժ
Առաջադրանքներ

1) Գտե՛ք թվի բացարձակ արժեքը.
ա) -7-2/9
-7-2/9 = -65/9
|-65/9| = 65/9

բ) -6-27/71
-6-27/71 = -453/71
|-453/71| = 453/71

գ) +3-3/4
+3-3/4 = +15/4
|+15/4| = 15/4

դ) 0
|0| = 0

ե) +15-23/24
+15-23/24 = +383/24
|+383/24| = 383/24

զ) -10-87/100
-10-87/100 = -1087/100
|-1087/100| = 1087/100

2) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.
ա) +3-4/5 և -2-1/6
+3-4/5 = +19/5
-2-1/6 = -13/6
+19/5 > -13/6

բ) -6-3/10 և 0
-6-3/10 = -63/10
-63/10 < 0

գ) -9-1/10 և -8-2/3
-9-1/10 = -91/10
-8-2/3 = -26/3
-91 · 3 = -273
-26 · 10 = -260
-273 < -260

դ) 0 և +6-1/2
+6-1/2 = +13/2
0 < +13/2

ե) -3-5/6 և -3-3/4
-3-5/6 = -23/6
-3-3/4 = -15/4
-23 · 4 = -92
-15 · 6 = -90
-92 < -90
3) Կատարե՛ք գումարում.
-4 3/10+- 6 4/5=11.1
-9 1/5 + -5 3/5=-14.80
+13 2/5+ +9/10=143/10

4) Իրար հավասա՞ր են արդյոք կոտորակները.
7/11և -7/11 🚫
-31/60և31/-60=✅
5/3և-5/3=🚫
-7/3և-7/3=✅

5) Կատարե՛ք գործողությունները.

(-17 -3/10 – 6- 1/5)- 14 1/10= 188/5
(-81 2/5 – 20 18/25)- 60 3/10=-162/42

Posted in Uncategorized

Բառաշարքում ընդգծել տեղանուններից առաջացած անձնանունները:
Աստղիկ, Անահիտ, Տարոն, Արարատ, Մասիս, Արտավազդ, Տրդատ, Արաքս, Տիգրան, Հրազդան, Տիրան, Սիփան, Վարդան, Վարագ, Վարդուհի, Վան, Աշոտ, Կարին, Գուրգեն, Սևան, Վանիկ, Հրայր, Սասուն, Հարություն, Տաթևիկ, Դավիթ, Անի, Նաիրի, Դերենիկ, Նաիրուհի, Եղիազար, Հայաստան, Ալավերդյան, Բասենցյան, Նարեկ, Հասմիկ,  Լոռեցյան, Վանեցյան, Գրիգոր,  Մասիսյանց, Սամվել, Ղափանցյան, Գևորգ, Շիրակյան, Կարինյան:

Ընտրել և դեմ դիմաց գրել օտարաբանությունների  հայերեն համարժեքները:
Սդելկա, դիրիժոր,  սիստեմ, սպրոս,  ստաբիլ, ստավկա, սպիրալ, սուվերեն, ստրախովկա, վալյուտա, վետո,  տամոժնի, տոտալ, տրադիցիա:
Արժույթ, խմբավար, ինքնիշխան, պարույր, դրույք, ապահովագրություն, կայուն, ավանդույթ,  պահանջարկ, համակարգ, մաքսակետ, ընդհանուր, արգելք, գործարք:

Սդելկա-գործարք,  դիրիժոր-խմբավար,  սիստեմ-համակարգ,  սպրոս-պահանջարկ,  ստաբիլ-կայուն,  ստավկա-դրույք,  սպիրալ-պարույր,  սուվերեն-ինքնիշխան,  ստրախովկա-ապահովագրություն,  վալյուտա-արժույթ,  վետո-արգել,  տամոժնի-մաքսակետ,  տոտալ-հնդհանութր,   տրադիցիա-ավանդույթ։

Ընտրել և դեմ դիմաց գրել օտարաբանությունների  հայերեն համարժեքները:
 Ցեխ, ուտեչկա, ֆակտոր, ֆիկսել, ֆոնդ, ֆունդամենտալ, ֆունկցիա, օպերացիա, օբյոմ, օրիենտացիա, սխեմա, մակետ:
Գործողություն, մանրակերտ, կողմնորոշում, ծավալ, գործառույթ, հիմնարար, հիմնադրամ, ամրակայել, արտադրամաս, գծապատկեր, արտահոսք, գործոն:

Ցեխ-արտադրամաս, ուտեչկա-արտահոսք, ֆակտոր-գործոն, ֆիկսել-ամրակայել, ֆոնդ-հիմնադրամ, ֆունդամենտալ-հիմնարար, ֆունկցիա-գործատույթ, օպերացիա-գործողություն, օբյոմ-ծավալ, օրիենտացիա-կողմնորոշում, սխեմա-գծապատկեր, մակետ-մանրակերտ։

 1. Բառաշարքում ընդգծել բայերը:
  Զրնգալ, գազազել, սիրեցյալ, գրոհել, ծխալ, բզզալ, հավելյալ, ջահել, կարդալ, ուղեկալ, շանթարգել, ալարել, կանխակալ:
 2. Բառաշարքում ընդգծել 5 ածանցավոր գոյական:
  Հաճախորդ, անձրևորդ, բացատ, բաճկոն, բանվոր, ծամոն, լուսադեմ, գրպան, իշխան:
 3. Բառաշարքում ընդգծել 5 բարդածանցավոր գոյական:
  Քարածուխ, կրակմարիչ, քաղաքագիտություն, դիմափոշի, դիտորդ, ջրասուզակ, տասնամյակ, լեռնաշխարհ, սփյուռքահայ:
 4. Բառաշարքում ընդգծել հոգնակի թվով 5 գոյական:
  Գրաբեր, սուսեր, գրքեր, լապտեր, կայքեր, հրավեր, պարկեր, երկնաքեր, նվեր, թիեր:
 5.  Բառաշարքում ընդգծել գերադրական աստիճանի 5 ածական:
  Խստագույն, շագանակագույն, չարագույնհզորագույն, նռնագույն, բոցագույն, փոքրագույնլավագույն, ցորնագույն:
Posted in Uncategorized

2022.06.03

Vocabulary Questions

1. What does “crowd” mean?

a) very loud music

b) lots of people in the same place

c) a stage where musicians play

d) dangerous conditions2. What does “lie” mean?

a) to say something that is not true

b) to tell a funny story

c) to talk about something that happened to you

d) to talk to someone in a mean way3. What does “honor” mean?

a) to say nice things about someone

b) to be nice to someone

c) to be serious about something

d) to respect someone and treat them well


Grammar Questions

1. Kim tells Emily that she should lie to her parents.

a) would

b) could

c) should

d) might2. Kim’s mother is just tired about Kim being dishonest with her.

a) of

b) about

c) to

d) with3. On Thursday, Kim invites Emily over to her house.

a) In

b) For

c) On

d) At

Comprehension Questions

 1. Why do Kim and her mother fight all the time?

Because Kim always lies to her mother.

 • What does Emily decide not to do to her parents?

Emily decide to never lie to her parents

3 In your opinion, why is it important to honor and help your parents?

I

Its very important to respect  our parents. Its kind of boomerang, if we respect our parents,  later our children will respect us, And we will be blessed.

Posted in Uncategorized

2022.06.03

Առաջադրանքներ

1) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2=4184         դ) 10,5 ։ 7=1.5

բ) 17,024 ։ 4=4256        ե) 6,25 ։ 125=0.05

գ) 0,0225 ։ 15=0.0015     զ) 10,08 ։ 24=0.42

2) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3=17.5         դ) 35,601 ։ 0,01=3560.1 

բ) 4,221 ։ 0,63=6.7         ե) 0,13464 ։ 0,396=0,34 

գ) 30,303 ։ 33,3=0.91         զ) 9,3456 ։ 10,62=0.88

 • Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

ուղղանկյան լայնությունը= 17,56:                             123456789101112131415161718192021222232425262728293031323334353637383

4) Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան

նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 1234 ։ 26 ∗ 12,34 ։ 26 ,        գ) 0,1901 ։ 2 ∗ 1901 ։ 2 ,

բ) 741 ։ 9,4 ∗ 74,1 ։ 9,4 ,           դ) 7,26 ։ 5,17  7260  5,17 ։

Առաջադրանքներ

1) Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,9 ,        դ) 1,0 ,           է) 200,1 ,

բ) 28,2,       ե) 80,0 ,         ը) 567,9 ,

գ) 100,5 ,      զ) 6,0 ,           թ) 0,0 ։

2) Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=1.6854  գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=6.1046

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7.5839      դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0.089

3) Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,90 ,       դ) 0,10 ,           է) 2,39 ,

բ) 85,07 ,      ե) 65,68 ,         ը) 18,01 ,

գ) 0,12 ,        զ) 721,90 ,        թ) 55,61 ։

2) Քանի՞ անգամ է միլիարդների դասի ամենափոքր կարգի

միավորը մեծ միլիոնների դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

Իսկ քանի՞ անգամ է միլիոնների դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ հազարների դասի ամենամեծ կարգի միավորից։

10000<

 • 50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոքրացրելեն 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր։

 Sտացվել` 50

4) AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այնպիսի

M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք MK հատվածի երկարությունը։

14-9=5 սմ

BM=5 սմ

5-3=2 սմ

MK=2 սմ

Posted in Uncategorized

2022.06.03

Առաջադրանքներ

1) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2=4184         դ) 10,5 ։ 7=1.5

բ) 17,024 ։ 4=4256        ե) 6,25 ։ 125=0.05

գ) 0,0225 ։ 15=0.0015     զ) 10,08 ։ 24=0.42

2) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3=17.5         դ) 35,601 ։ 0,01=3560.1 

բ) 4,221 ։ 0,63=6.7         ե) 0,13464 ։ 0,396=0,34 

գ) 30,303 ։ 33,3=0.91         զ) 9,3456 ։ 10,62=0.88

 • Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

ուղղանկյան լայնությունը= 17,56:

4) Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան

նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 1234 ։ 26 ∗ 12,34 ։ 26 ,        գ) 0,1901 ։ 2 ∗ 1901 ։ 2 ,

բ) 741 ։ 9,4 ∗ 74,1 ։ 9,4 ,           դ) 7,26 ։ 5,17  7260  5,17 ։

Առաջադրանքներ

1) Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,9 ,        դ) 1,0 ,           է) 200,1 ,

բ) 28,2,       ե) 80,0 ,         ը) 567,9 ,

գ) 100,5 ,      զ) 6,0 ,           թ) 0,0 ։

2) Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=1.6854  գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=6.1046

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7.5839      դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0.089

3) Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,90 ,       դ) 0,10 ,           է) 2,39 ,

բ) 85,07 ,      ե) 65,68 ,         ը) 18,01 ,

գ) 0,12 ,        զ) 721,90 ,        թ) 55,61 ։

2) Քանի՞ անգամ է միլիարդների դասի ամենափոքր կարգի

միավորը մեծ միլիոնների դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

Իսկ քանի՞ անգամ է միլիոնների դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ հազարների դասի ամենամեծ կարգի միավորից։

10000<

 • 50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոքրացրելեն 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր։

 Sտացվել` 50

4) AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այնպիսի

M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք MK հատվածի երկարությունը։

14-9=5 սմ

BM=5 սմ

5-3=2 սմ

MK=2 սմ

Posted in Uncategorized

2022.5.25

Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրը:
Կենդանի օրգանիզմները բնակվում են մեզ շրջապատող բնության որոշակի միջավայրերում: Բնակության համար պիտանի միջավայրեր են ծառայում ջուրը, օդը, ցամաքը, հողը, այլ կենդանի օրգանիզմները:

Ո՞րն է կոչվում օրգանիզմի բնակության վայր:
 Կենսամիջավայրի այն որոշակի տարածքը, որտեղ բնակվում է կենդանի օրգանիզմը, կոչվում է բնակության վայր։

Էկոլոգիական ի՞նչ գործոններ գիտեք:
Անկենդան բնության գործոններ են`  լույսը, խոնավությունը, ջերմությունը, քամին, անձրևը, կարկուտը, հողի և ջրի աղային ու գազային կազմը, այլ նաև այն փոխադարձ կապերը, որոնք գոյություն ունեն նրանց միջև:

Ինչպե՞ս է խոնավությունը ազդում կենդանի օրգանիզմների վրա:
Ջուրը շատ կարևոր դեր ունի բույսերի և կենդանիների կյանքում։Ջրի անբավարարությունը կարող է բերել բոլոր կենսական գործընթացների դադարեցման և հանգեցնել մահվան։

Ի՞նչ նշանակություն ունի լույսը կենդանի օրգանիզմների համար:
Կանաչ բույսերը միայն լույսի ազդեցությամբ են ստեղծում օրգանական նյութեր, որոնք,ինչպես գիտեք, օգտագործում են մնացած բոլոր կենդանի օրգանիզմները։

2 ժամ. Բնական համակեցություններ
Գրականության հղումը Էջ 143, 144

Հարցեր՝
1. Ի՞նչ բնական համակեցություն գիտեք:
Բնական համակեցության օրինակներ են անտառը, անապատը, ճահիճը, մարգագետինը, լիճ:
2. Ինչու՞ են բույսերին համարում արտադրողներ:
Բույսերին համարում են արտադրողներ, որովհետև նրանք են միայն արտադրում այն օրգանական նյութերը, որոնց օգտագործում են բոլոր մնացած կենդանի օրգանիզմներ:
3. Թվարկե՛ք էկոհամակարգի երեք հիմնական բաղադրիչներ:

Կառուցվածքային տեսանկյունից էկոհամակարգում առանձնացնում են՝

կլիմայական ռեժիմը, որը բնորոշում է ջերմաստիճանը, խոնավությունը, լուսավորման ռեժիմները և միջավայրի մնացած ֆիզիկական բնութագրիչները.

ոչ օրգանական նյութերը, որոնք ներառվում են շրջապտույտի մեջ.

օրգանական միացությունները, որոնք նյութերի և էներգիայի շրջապտույտում միավորում են բիոտիկ և աբիոտիկ մասերը.

պրոդուցենտ օրգանիզմները, որոնք ստեղծում են նախասկզբնական արտադրանքը.

մակրոկոնսումենտներ կամ ֆագոտրոֆներ՝ հետերոտրոֆներ, որոնք սնվում են այլ օրգանիզմներով կամ օրգանական նյութի խոշոր մասնիկներով.

միկրոկոնսումենտներ (սապրոտրոֆ)` հետերոտրոֆներ, հիմնականում սնկեր և բակտերիաներ, որոնք քայքայում են մեռած օրգանական նյութը՝ բյուրեղացնելով այն, դրանով վերադարձնելով այն շրջապտույտի մեջ.

Posted in Uncategorized

2022.5.25

Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրը:
Կենդանի օրգանիզմները բնակվում են մեզ շրջապատող բնության որոշակի միջավայրերում: Բնակության համար պիտանի միջավայրեր են ծառայում ջուրը, օդը, ցամաքը, հողը, այլ կենդանի օրգանիզմները:

Ո՞րն է կոչվում օրգանիզմի բնակության վայր:
 Կենսամիջավայրի այն որոշակի տարածքը, որտեղ բնակվում է կենդանի օրգանիզմը, կոչվում է բնակության վայր։

Էկոլոգիական ի՞նչ գործոններ գիտեք:
Անկենդան բնության գործոններ են`  լույսը, խոնավությունը, ջերմությունը, քամին, անձրևը, կարկուտը, հողի և ջրի աղային ու գազային կազմը, այլ նաև այն փոխադարձ կապերը, որոնք գոյություն ունեն նրանց միջև:

Ինչպե՞ս է խոնավությունը ազդում կենդանի օրգանիզմների վրա:
Ջուրը շատ կարևոր դեր ունի բույսերի և կենդանիների կյանքում։Ջրի անբավարարությունը կարող է բերել բոլոր կենսական գործընթացների դադարեցման և հանգեցնել մահվան։

Ի՞նչ նշանակություն ունի լույսը կենդանի օրգանիզմների համար:
Կանաչ բույսերը միայն լույսի ազդեցությամբ են ստեղծում օրգանական նյութեր, որոնք,ինչպես գիտեք, օգտագործում են մնացած բոլոր կենդանի օրգանիզմները։

2 ժամ. Բնական համակեցություններ
Գրականության հղումը Էջ 143, 144

Հարցեր՝
1. Ի՞նչ բնական համակեցություն գիտեք:
Բնական համակեցության օրինակներ են անտառը, անապատը, ճահիճը, մարգագետինը, լիճ:
2. Ինչու՞ են բույսերին համարում արտադրողներ:
Բույսերին համարում են արտադրողներ, որովհետև նրանք են միայն արտադրում այն օրգանական նյութերը, որոնց օգտագործում են բոլոր մնացած կենդանի օրգանիզմներ:
3. Թվարկե՛ք էկոհամակարգի երեք հիմնական բաղադրիչներ:

Կառուցվածքային տեսանկյունից էկոհամակարգում առանձնացնում են՝

կլիմայական ռեժիմը, որը բնորոշում է ջերմաստիճանը, խոնավությունը, լուսավորման ռեժիմները և միջավայրի մնացած ֆիզիկական բնութագրիչները.

ոչ օրգանական նյութերը, որոնք ներառվում են շրջապտույտի մեջ.

օրգանական միացությունները, որոնք նյութերի և էներգիայի շրջապտույտում միավորում են բիոտիկ և աբիոտիկ մասերը.

պրոդուցենտ օրգանիզմները, որոնք ստեղծում են նախասկզբնական արտադրանքը.

մակրոկոնսումենտներ կամ ֆագոտրոֆներ՝ հետերոտրոֆներ, որոնք սնվում են այլ օրգանիզմներով կամ օրգանական նյութի խոշոր մասնիկներով.

միկրոկոնսումենտներ (սապրոտրոֆ)` հետերոտրոֆներ, հիմնականում սնկեր և բակտերիաներ, որոնք քայքայում են մեռած օրգանական նյութը՝ բյուրեղացնելով այն, դրանով վերադարձնելով այն շրջապտույտի մեջ.

Posted in Uncategorized

2022.5.18

So you’ve heard many of Life Curiosities, but did you know that cashews grow on apples in this case? The apple is simply an accessory fruit with the cashew growing on top or how about the fact that mushrooms are more closely related animals and plants the most common ancestor between humans and mushroom is more recent than that of mushrooms and plant trees. They actually grow out of the air not the ground. though they receive some minerals from the soil the  carbon dioxide from the air goes into the tree and with the help of the sun remove the oxygen this carbon is left with water to create the substance of the tree and did you know that there’s enough water in Lake Superior to cover all of North and South America with one foot of water or that there are more stars in the visible Universe than all the grains of sand on all the beaches of the  Earth and yet the number of synapses in your brain to the cerebral cortex alone about 125 trillion is the amount of stars that would fill 1500 Milky Way galaxies, but an atom is around 99.99% empty space making everything in the universe mostly nothing including your body which by the way is constantly replacing its cell so much so that every 10 years your entire body has replaced itself. Every atom in your body is different. meaning, you have no more in common with your previous self than any other human being that has  lived or will ever live all the while there are more bacterial cells in your body than actual somatic body cells. And if you made it to age 18 you have an average 3200 3500 weekends left in your lifetime more importantly you only have about fifty Seven Summers left. and did you know that while dragonflies have legs that can’t walk on land or that in a population of clownfish if the female dies or is removed the most dominant male will become a female the Tyrannosaurus in terms of time is closer to today then to when the stegosaurus roamed the Earth to the same token Cleopatra live closer to the first moon landing than to the construction of the pyramids

Armenian

Այսպիսով, դուք շատ եք լսել «Life Curiosities» մասին, բայց գիտեի՞ք, որ հնդկական ընկույզն աճում է խնձորենու վրա:  Այստեղ խնձորը պարզապես  միրգ է, որի վրա ծառին գագաթին  աճում է հնդկական ընկուզը, կամ ինչ կասեք այն փաստին, որ սնկերն ավելի սերտ կապված են կենդանիներին և բույսերին: մարդկանց եւ սնկերի կապը ավելի նոր է, քան սնկերի եւ բույսերի ծառերը։  Նրանք իրականում աճում են օդից, ոչ թե գետնից:  Չնայած նրանք հողից ստանում են որոշ հանքանյութեր, օդից ածխաթթու գազը գնում է ծառի մեջ և արևի օգնությամբ հեռացնում է թթվածինը, այս ածխածինը մնում է ջրի հետ՝ ծառի նյութը ստեղծելու համար, և դուք գիտեի՞ք, որ այնտեղ բավականաչափ ջուր կա:  Սուպերիոր լճի ջուր բավականաչափ է ամբողջ Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկաները ծածկելու համար։  Տիեզերքում ավելի շատ տեսանելի  աստղեր կան, քան Երկրի վրա եղած բոլոր լողափերի ավազահատիկները և,   ձեր ուղեղի սինապսների թիվը:  Միայն կեղևը մոտ 125 տրիլիոն աստղերի քանակն է, որը կլցնի 1500 Ծիր Կաթին գալակտիկա, բայց ատոմը մոտ 99,99% դատարկ տարածություն է, ինչն էլ  տիեզերքում  հիմնականում ոչինչ չի անում, ներառյալ ձեր մարմինը, որն ի դեպ անընդհատ փոխում է իր բջիջը այնքան, որ  10 տարին մեկ ձեր ամբողջ մարմինն ինքն իրեն փոխվում է:  Ձեր մարմնի յուրաքանչյուր ատոմ տարբեր է:  Այսինքն՝ դուք ավելի  ընդհանուր բան չունեք ձեր նախկին «ես»-ի հետ, քան որևէ այլ մարդ, որն ապրել է կամ երբևէ կապրի այն ժամանակ, երբ ձեր մարմնում ավելի շատ բակտերիաների բջիջներ կան, քան իրական սոմատիկ մարմնի բջիջները:  Եվ եթե դառնաք 18 տարեկան, ձեր կյանքի ընթացքում միջինը կմնա  3200 3500 հանգստյան օր, ավելի շուտ  ձեզ կմնա անցկացնելու  մոտ հիսուն յոթ ամառ:  Իսկ դուք գիտե՞ք, որ  թեեւ ճպուռները ոտքեր ունեն, բայց նրանք  չեն կարող քայլել ցամաքում։ կամ ծաղրածու ձկները,  եթե նրանց  էգը սատկի ապա ամենից գերիշխող տղամարդը կդառնա էգ, կամ Տիրանոզավրը ժամանակի առումով ավելի մոտ է այսօրվան, քան այն ժամանակ,  երբ ստեգոզավրը շրջում էր Երկիր մոլորակի վրա, նույն կերպ,  Կլեոպատրան ապրում էր ավելի մոտ լուսնի առաջին վայրէջքին, քան բուրգերի կառուցմանը:

Posted in Uncategorized

2022.05.16

Առաջադրանք 1

1.Տրդատ Առաջինի գահակալումը

Ներկայացնել հայ-պարթևական հարաբերությունները ընդդեմ Հռոմի:

Պարթևաստանում կառավարում էր Վաղարշ առաջինը՝ ով նաև Տրդատ առաջինի /Տրդատ առաջինը Հայաստանի թագավորն էր/ եղբայրն էր, իսկ Հռոմը Պարթևստանի թշնամին էր, այդ պատճառով Հայաստանը և Պարթևստանը դաշնակիցներ էին և Հռոմի դեմ։

Հռանդեայի ճակատամարտի  հետևանքները:

62 թ գանանը Արծանիի ափին՝ Հռանդես վայրում, տեղի ունեցած ճակատամարտում Պետոսի լեգգեոները պարտություն են կրում Վաղարշի ու Տրդատի գլխավորած հայ-պարթևական ուժերից։ Հռոմեական զինվորներն, ի նշան պարտության, ծնկաչոք անցնում են հայ-պարթևական զորքի նիզակների տակով։ Դա մեծագույն խայտառակություն էր հռոմեական անպարտելի համարվող բանակի համար։

Ներկայացրու Տրդատի  թագադրման պատմությունը:

Ներոն կայսրը կրկին փորձում է փրկել Հռոմի հեղինակությունը և որոշում է շարունակել պատերազմ։ Երբ Վաղարշի պատվիրակությունը ժամանում է Հռոմ, կայսրը հայտնում է, որ կճանաչի Տրդատի գահակալությունը, եթե նա թագը ստանա անաձամբ իրենից։ 62թ կնքվում է Հռանդեայի խաղաղության պայմանագիրը, իսկ 65թ Տրդատը մեկնում է Հռոմ և մեծ հանդիսավորությամբ թակադրվում Ներոնի կողմից, որպես Հայստանի թագավոր և թագավորում է 66-88թթ։ Հայստանի ներքին և արտաքին վիճակը կայունանում է։

Առաջադրանք 2

Մեծ Հայքը I դարի վերջից, մինչև IIIդարի սկիզբը

Սանատրուկ II-ը (88-110թթ.) հաջորդում է Տրդատ I-ին: Նա լավ ռազմիկ էր ու նրա օրոք Մշո դաշտում կառուցվում է Մծրուքը: Շուտով, պարթևները խախտելով Հռոմի հետ եղած պայմանավորվածությունը, Հայոց գահին նշանակեցին պարթև արքայազն Պարթամասիրին: Հռոմեացիները դուրս բերեցին իրենց զորքերը Հայաստանից ու ճանաչեցին Մեծ Հայքը:

Վաղարշ I Արշակունին հաստատվեց հայոց գահին (110-140 թթ) ու նրա օրոք Վարդգեսավան գյուղաքաղաքը վերանվանվեց Վաղարշապատի ու դարձավ մեծ քաղաք ու մայրաքաղաքը տեղափոխվեց այնտեղ:

Արշակունիների ժառանգական իշխանության հաստատումը Հայաստանում

Վաղարշ II –ի(185-198թթ.) գահակալումից սկսած Հայոց Արշակունիների թագավորումը դարձավ ժառանգական, անցնում էր հորից որդուն: Վաղարշը զոհվում էր լեռնականների հետ կռիվների ժամանակ:

Նրա որդին Խոսրով I-ը (198-215թթ.) շարունակում է պայքարը լեռնականների դեմ ու ջախջախում նրանց: Սակայն հռոմեացիները նրան խաբեությամբ ձերբակալում ու Հռոմ են տանում: Նրան հաջորդում է նրա որդին Տրդատ II-ը (216-252 թթ.), որի օրոք հռոմեական զորքերը վերջնականապես վտարվում են Հայաստանից: Հռոմը ստիպված ճանաչում է Մեծ Հայքը:

226թ. Իրանում Սասանյանները հաղթում են Պարթև Արշակունիներին ու բարձրանում գահին: Հայ Արշակունիները դարձան նրանց թշնամիները: Սասանյանները փորձում էին տապալել Հայ Արշակունիներին, սակայն պարտվեցին:

232թ. Սկսվեցին հռոմեապարսկական բախումները Միջագետքում, որից սակայն Մեծ Հայքը հեռու մնաց:

Ներկայացրեք Հայաստանում տիրող իրավիճակը Տրդատ Առաջինից հետո:

Տրդատ Ա-ն վերադառնալով Հայաստան՝ զբաղվեց երկրի տնտեսության վերականգնմամբ և շինարարական աշխատանքներով։ Վերականգնվում է Արտաշատ մայրաքաղաքը, որը ստանում է նախկին շուքը։ Հռոմեացի պատմիչների վկայությամբ՝ այն կոչվում է «Ներոնեա»:

Ներկայացրու Վաղարշ Առաջինի հիմնած քաղաքի մասին հետաքրիր տեղեկություններ:

Վաղարշապատը և նրա շրջակայքը բնակելի են եղել դեռևս մ.թ.ա. 6-3 հազարամյակներից։ Այստեղ է գտնվում Շրեշ բլուրը, Մեծամորը, որոնք թվագրվում են Էնեոլիթյան ժամանակաշրջանին:

Դրոշի դեղին գույնը՝ ծիրանագույնը, խորհրդանշում է արքայական ծիրանին, քանի որ Էջմիածինը եղել է արքայանիստ քաղաք, իսկ մանուշակագույնը խորհրդանշում է քաղաքի կաթողիկոսանիստ լինելը: Կենտրոնում նարնջագույնով պատկերված հայերեն մեծատառ նախշազարդ «Է» տառը՝ էություն, Աստված։

Քաղաքում գործում են երեք թանգարան Կաթողիկոսարանում՝ Մայր տաճարի թանգարանը, Ալեք և Մարի Մանուկյան գանձատունը, Հին վեհարանը և չորս թանգարան քաղաքում, ինչպես նաև երկու երաժշտական դպրոց, Եղիշե Թադևոսյանի անվան գեղարվեստի դպրոցը և ութ գրադարան:

Պատմել Խոսրով Առաջինի օրոք հայ-հռոմեկան հակամարտության մասին:

Խոսրով I (198֊215թթ) հոր՛ Վաղարշ II մահվան վրեժը լուծելու նպատակով զորքով արշավում է նույն լեռնական ցեղերի դեմ և ջախջախում նրանց։ Հռոմեական կայսրը, որպեսզի Հայաստանը ենթարկի իրեն, խաբեությամբ Ասորիք է հրավիրում Խոսրով I_ինին, ձեռբակալում և ուղարկում Հռոմ։ Հայաստանում գահակալում է Խոսրովի որդին՛ Տրդատ II (216֊252թթ)։ Նա ջախջախում և երկրից վտարում է Հռոմեական զորքը։ Այդ ընթացքում բանտարկության մեջ մահանում է Խոսրով I_ը: Հայ֊հռոմեական հարաբերություները բարելավելու նպատակով Հռոմի նոր կայսրը թագ է ուղարկում Տրդատ II-ին։

Աղբյուրները՝ Հայոց պատմություն, /էջ 123-125/

Posted in Uncategorized

2022.5.15

6-8 классы

Задание 1. Говорим!

Готовимся к разговору. Составьте предложения в соответствии с данными ситуациями:

Ты хочешь почитать книгу у знакомого. Как ты попросишь?
Я- привет Аня, пожалуйста даш мне эту книгу я его давно хотела прочитать.
Друг- хорошо.
К твоему другу приходил человек, который не представился. Как ты скажешь ему об этом?

Я- Здравствуйте я Маша а вас как зовут?.

На улице тебя спросили, как доехать до центра. Туда идут все автобусы. Как ты скажешь об этом?

Я- Мис, там недалеко вы увидите автобус ы они все идут в центр.

Как спросить, был ли человек раньше в России?
Я- а вы  ли были в России? 

Ты хочешь почитать любой журнал на русском языке. Как ты спросишь об этом в библиотеке?
Я- извините я хотела почитать  журнал на русском, но здесь все журнали на английском,  а у вас есть что то на русском языке?.

Твой друг идет в магазин. Как ты попросишь его купить тебе пепси- колу?
Я- прости если тебе  не
сложно можешь мне пепси купить пожалуйста?.

Составьте диалоги на основе предложенных ситуаций:

В твой родной город на один день приезжают друзья из другого города. Предложи им программу на этот день.
Я- ребята а давайте сегодня мы пойдем в парк а потом я вас приглашаю в ресторан.

Вы хотите поехать за город. Твой друг предлагает тебе встретиться в 8 часов, но ты думаешь, что это очень рано.
Я- а знаешь давай- ка чуть по позже чтобы мы обо хорошо выспались.

Ты опоздал на урок. Объясни причину твоего опоздания.
Я- извиняюсь я немного опоздала, потому что долго ждала на автобус.

Задание 2. Прочитать рассказ “ Слепая лошадь”

Выполнить викторину по рассказу:

 В богатом, торговом славянском городе жил богатый купец. Как его звали?

Винета;
Догони-Ветр;
Уседом-✅
Вседом.

 Что имел у себя дома богатый купец?

Коровник;
Конюшню-✅
Свинарник;
Крольчатник.

 Откуда вечером возвращался купец, что ему пришлось ехать через темный лес?

С базара;
От родственников;
Из города;
С дальней поездки-✅

 С кем ехал купец через лес?

один-✅
с семьей;
с другом;
с холопом.

 Что произошло с купцом в лесу?

выскочила стая волков;

выскочило шестеро плечистых молодцов со зверскими лицами, в мохнатых шапках, с рогатинами, топорами и ножами в руках-✅

выскочило два разбойника с ружьями;

попал в капкан.

 Кто помог купцу?

холопы;
солдаты;
бродяги;
любимый конь-✅

 Несмотря на свою усталость, конь …

плелся шагом;
мчался, как стрела-✅
летел как ветер;
горел как огонь.

 Когда Уседом въезжал в родимую Винету на своем добром коне…

конь падал от усталости;
из глаз лошади текли слезы;
пена клочьями валилась на землю-✅
бока лошади тряслись от усталости.

 За спасение купец обещал лошади…

никогда не продавать и не дарить никому своего верного коня, отпускать коню по три меры лучшего овса-✅

дети будут на ней кататься, жить она будет в лучшей конюшне

ежедневно до самой смерти выгуливать коня и кормить его лучшим овсом

до самой смерти быть его другом.

 Что же случилось с лошадью?

ослепла-✅
убежала;
украли;
продали.

Задание 3. Проект  ,,По следам Карастана,,

Армения многие столетия переживала тяжелые испытания: страна, разделенная между Турцией и Персией, Российской империей была лишена государственной самостоятельности. Единственным оружием армянского народа была многовековая культура и национальное сознание, которое любыми способами пытались усыпить․ Для пробуждения национальной идеи необходимо было издавать книги, распространять их среди народа, рассказывать ему о его героическом прошлом, о его вере, культуре. Так думал и Мхитар Себастаци, который будучи далеко от родной земли всячески поддерживал и возрождал интересны Армении, армянской культуры и армянского народа․

Сегодня перед каждым из нас стоит задача сделать Армению, армянскую культуру достоянием общественности, представить ее с наивыгодных сторон и ракурсов․

Задание: 

Прокомментируйте слова Рафаэля Исраеляна: «На камне родился армянин, на камне жил, камень положил на камень, поднялся на камни, поднял камни. В камнях вырос ребенок, играл камнем, узнал камень, укрепился как камень»… Каково значение ,,камня,, в жизни армянина? И почему,в многие Армению называют ,,Карастаном,,?
Армяне очень удивительная нация, имея очень каменистую страну, географическое положение, не плодородные земли, они смогли сделать так, чтобы эта страна процветала и развивалась.  И не случайно существует такая поговорка, что армянин выжимает из камня хлеб.

Что среднестатистический турист знает об Армении?
Почему туристы, посещая Армению, видят только Гарни-Гегард, Эчмиадзин, Татев, Хндзореск…? О каких местах необходимо им рассказать?

Туристы посещают известные места: Татевский монастырь, Хндзореск, Гарни – Гегард, Эчмиадзин, озеро Севан. Но мало кто из туристов знает, что в Армении много скрытых, но более чем красивых мест. Например, в Тавушской области среди красивой природы скрыты Макараванк, монастырь Киранц, в Дилижане – монастырь Агарцин, более известна зона отдыха Ластивер. Армения очень красивая страна и надо его представлять достойно.

Какие блюда в основном рассказывают об Армении? Поделитесь самыми неоычными блюдами ваших предков, которые не так известны как долма, но по вкусу ничем не уступают… По возможности можно приготовить, занять ход на видео.
По моему в Армение самое знаменитое блюда это долма.
В моей семье очень знаменитое блюда это “Ищли кюфта” и каждый раз когда мы это готовым  кладем туда одну манетку и кто его найдет тот визумчик. А ещё я очень люблю ” Хариса”, это тоже очень вкусно.

Задание 4. Сегодня, включая телевизор, мы видим только негатив( новости, фильмы…). Посмотри и расскажи о трех позитивных новстях, которые ты узнал, включив телевизор.
Несколько дней назад я увидела хорошое новость что за эти 3 года наконец-то в Армении нет заражение короно вируса.
II
10 мая – Международный день матери, очень приятно, что в этот день мамочек поздравили по телевидению и по всему интернету.
III
И третья хорошая новость заключалась в том, что Министерство образования уже объявило последний день этого учебного года.