Posted in Մայրենի

16.11.21

1.Յուրաքանչյուր սյունակից ընտրելով մեկական  նախածանց և արմատ` կազմել 6 նախածանցավոր բառ:
Ա)  Նախ                     ուշագնաց           
      Ապ                         հասարակարգ
      Ստոր                    ձայնափող
      Գեր                        հանրամատչելի
      Մակ                      դիպված
      Ընդ                        բայական
Ա/ նախադեպ, մակբայ, ապուշ, ուշագնացություն, մակբայականգերձայնայինընդհանուր
Բ)  Ենթ                        վերադարձ          
      Հակ                        աշխարհասփյուռ
      Ներ                        անվանակոչություն
      Անդր                     գունաբաժանում
      Դեր                        թունավորել
      Դժ                          կարգախումբ
Բ/ դժգույն, դերանուն, անդրաշխարհհակաթույն, ներթափանցել:
Գ)  Ենթ                       կողմնորոշում          
      Հար                        խմբերգ
      Ապ                         դրույթ
      Բաց                       կշռույթ
      Թեր                       գրականություն
   
   Մակ                      անշնորհքություն
Գ/ ենթադրել, ապակողմնորոշելհարադիրմակագրել,…

 1. Առանձնացնել հոմանիշ բառերի 6 զույգ:
   Ա. Ընչաքաղց, զգաստ, լիովին, գթալ, ժրաջան, ամբոխ, զգոն, բազմություն, ամբողջապես, անկշտում, ջանասեր, կարեկցել:
  Ընչաքաղց-անկուշտ
  Զգաստ-զգոն
  Լիովին-Ամբողջապես
  Ժրաջան-ջանասեր
  Ամբոխ- Բազմություն
  Կարեկցել-վշտակցել
  Բ.Լուրթ, համամիտ, տոկուն, հաղթանդամ, ստահակ, ալևոր, մեծամարմին, խարդախ, կայուն, կապտագույն, համակարծիք, զառամյալ:
  Լուրթ-Կապույտ
  Տոկուն-Դիմացկուն
  Հաղթանդամ-Մեծամարմին
  Ստահակ-խարդախ
  Ալևոր-Ծեր
  Համամիտ-Համակամ

Գ) զեփյուռ, ճգնել, պերճ, ձանձրալի, ճիրան, մեծանուն, մագիլ, տաղտկալի, սյուք, շքեղ, ջանալ, անվանի:
Զեփյուռ-Քամի
Ճգնել- Ջանալ
Պերճ-Շքեղ

Ձանձրալի-Տաղտկալի

Ճիրան-ճանկ

Մեծանուն-հռչակավոր

3. Բաց թողնված տեղերում գրել տրված բառերը:
 
Եղյամն էր սնկի գլուխն արծաթում,
Մրսում էր կարծես վայրի նշենին
Հանգստանում էր հողմը բացատում`
Ականջն ամպրոպի ազդանշանին:
(նշենի, ամպրոպ, բացատ, սունկ,) 

  4. Դարձվածքների իմաստն արտահայտել մեկ բառով:
Ա. Լուն ուղտ դարձնել— չափազանցնել
Բ. Շունչ տալ— կենդանացնել
Գ. Սիրտ անել — համարձակվել
5.Բառաշարքում առանձնացրու այն հասարակ անունները, որոնք գործածվում են նաև իբրև հատուկ անուններ: Շարունակիր շարքը:

Նվագավար, կորյուն, կռունկ, զինվոր, ռազմիկ, ամպրոպ, ավետիսմարտիկ, ձնծաղիկ, շանթ, երամակ, ծաղիկ, աղջամուղջ, նարգիզ, ակն, գալուստգոհարզանգակվարդ, բուրաստան, գավառ, գրիչ, համբարձումայգեստան, գավիթ, կապանարշալույսնվեր, հյուսն, քոթոթ, վարպետ:

6.Ածանցման միջոցով կազմիր որևէ տեղացի, երկրացի անվանող գոյականներ:

Մուշ-մշեցի, Իտալիա-իտալացի, Հայաստան-հայաստանցի, Արցախ-արցախցի, Իսպանիա-իսպանացի, Բելգիա-բելգիացի, Նյու Յորք-նյույորքցի, Էջմիածին-էջմիածնեցի, Անի-անեցի, Մեղրի-մեղրեցի, Իրան-իրանցի, Բյուզանդիա-բյուզանդացի, Սյունիք-սյունեցի, Նոր Նախիջևան-նոր նախիջևանցի, Տավուշ-տավուշցի,  Եգիպտոս-եգիպտացի, Գյումրի-գյումրեցի, Ջավախք-ջավախքցի


6. Գտնել տրված բառերի հնչյունափոխված արմատները և գրել դրանց անհնչյունափոխ ձևերը:

Շիկանալ, գթասիրտ, գիրություն, կուտակել, իջվածք, ընձառյուծ, թխպոտ, ձուլագործ, սնափառ, բքախեղդ, ածխահատ, չվերթ, ուղղակի, բուժում, ուղեվարձ:
Գթասիրտ-գութ
Գիրություն-գեր
Թխպոտ-թուխպ
Բքախեղդ-բուք
Ածխահատ-ածուխ

  8. Բառաշարքում ընդգծել  բարդածանցավոր բառերը: Ինքդ գրիր 5 բարդածանցավոր բառ:
Մրգառատ, մարզպետարանընդդիմախոս, անգործություն, ձերբակալություն, ապօրինի, տնտեսագետ, աստվածահաճոտանտիրուհի, համամարդկային, նվազագույն, աշխարհայացքառաջնակարգ, համազգային:

Ո՞ր օրերն էին կորած հերոսի համար, թվարկիր:
Օր առաջին` նրա կինը` Գրացիելան, հեռանում էր նրանից, երկրորդ արկղում նրա եղբայրն էր` Զոզուեն, որը պառկած էր մի հիվանդանոցային սենյակում և սպասում էր իր եղբորը և վերջին արկղում նրա շունն էր, որը 2 տարի սպասել էր նրան, բայց նրանից մենակ մնացել էր ոսկորը և կաշին:
Քո կարծիքով՝ ինչո՞վ էին նման այդ օրերն իրար:
Իմ կարծիքով այդ օրերը նման էին նրանով, որ Էռնեստ Կաձիրանը մենակ իր մասին էր մտածում և իր գործերի:
Կա՞ն օրեր, որ դու քեզ համար կորած ես համարում:
Ես մենակ կորած եմ զգում այն օրերը,  ինչ-որ մեկը ինձնից նեղանում է, և ես չեմ հասկանում` ինչու:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s