Posted in Uncategorized

2022.6.27

1) Երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով ներկայացրե՛ք

-5/8=-(5:8)
+7/3=+(7:3)
-9. 2/5= -47/5=-(47:5)
-3. 3/26=-81/26=-(81:26)
+2. 1/4=+9/4=+(9:4)
-17. 1/3=- 52/3=-(52:3)

2) Տրված կոտորակներից որո՞նք են դրական, որո՞նք` բացասական.
Բացասական՝ -5/8, -81 1/9, -7
Դրական՝ 3 1/4, 7, 7 12/13

3) Պատասխանեք հարցերին.

ա) Ո՞ր ռացիոնալ թիվն է ինքն իրեն հակադիր-զրոն

բ) Ռացիոնալ թի՞վ է արդյոք բնական թիվը-այո

գ) Ռացիոնալ թի՞վ է արդյոք ամբողջ թիվը-այո

դ) Ռացիոնալ թի՞վ է արդյոք բացասական կոտորակը-այո

4) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք

թվերին համապատասխանող կետերը։


Դաս 2.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ

1) Երեք ապրանքատար վագոններով տեղափոխում էին 1450 արկղ

բեռ։ Ճանապարհին առաջին վագոնից 75 արկղ տեղափոխեցին

երկրորդը, 45 արկղ՝ երրորդը։ Այն բանից հետո, երբ կայարաններից

մեկում երրորդ վագոնից իջեցրին 250 արկղ, բոլոր երեք

վագոններում եղած արկղերի քանակները հավասարվեցին։ Սկզբում քանի՞ արկղ կար վագոններից յուրաքանչյուրում։
1450-250=1200
1200:3=400
400+250=650
650-45=605 (III)
400-75=325 (II)
75+45=120
400+120=520 (I)

2) Դպրոցի աշակերտներից 15-ը գերազանցիկ են: Դա դպրոցի բոլոր

աշակերտների 5 %-ն է: Քանի՞ աշակերտ կա դպրոցում:

3) Առաջին գործարանում կար 500 բանվոր, իսկ երկրորդում՝ 600։

Երկրորդ գործարանի բանվորների քանակն ավելացավ 35 %-ով,

իսկ երկու գործարանների բանվորների ընդհանուր քանակը՝

15 %-ով։ Քանի՞ բանվոր էր աշխատում առաջին գործարանում այդ

փոփոխություններից հետո։
Լուծում
15 — 5%
y — 100%

15 x 100 = y x 5
x = 15 x 100/5 = 300

Պատ․՝ 300 աշակերտ։

4) Հաշվել.

ա) 34–(–7)=41              
 դ) –70 – (–14)=-56
է) –52 – (–2)=-50
բ) 101 – (–8) =109         
 ե) –48–(–25) =-23 
ը) 82 – (–3)=85    
գ) 29 – (–11)=40                  
զ) –17 – (–34)=17

5) Անտառը գրավում է 1300000 հա տարածք։ Դրա 35 %-ը հաճարենու անտառն է, 16 %-ը՝ սոճու, 20 %-ը՝ եղևնու, 24 %-ը՝ կաղնու, մնացածը՝ բոխու։ Ամեն մի տեսակ անտառի քանի՞ հեկտար կա տվյալ տարածքում։ Կազմե՛ք համապատասխան շրջանաձև դիագրամ։
1300000×35:100=455000
1300000×16:100=208000
1300000×20:100=260000
1300000×24:100=312.000
35+16+20+24=5%

6) Շոգենավը, որի սեփական արագությունը 6 անգամ մեծ է գետի

հոսանքի արագությունից, հոսանքի ուղղությամբ 3 ժամում անցել

է 63 կմ։ Գտե՛ք շոգենավի սեփական արագությունը և գետի հոսանքի արագությունը։
63:3=21
6+1=7
21:7=3
3×6=18
Պատ.՝ նավի արագությունը 18կմ/ժ, գետի արագություն 3կմ/ժ
Առաջադրանքներ

1) Գտե՛ք թվի բացարձակ արժեքը.
ա) -7-2/9
-7-2/9 = -65/9
|-65/9| = 65/9

բ) -6-27/71
-6-27/71 = -453/71
|-453/71| = 453/71

գ) +3-3/4
+3-3/4 = +15/4
|+15/4| = 15/4

դ) 0
|0| = 0

ե) +15-23/24
+15-23/24 = +383/24
|+383/24| = 383/24

զ) -10-87/100
-10-87/100 = -1087/100
|-1087/100| = 1087/100

2) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.
ա) +3-4/5 և -2-1/6
+3-4/5 = +19/5
-2-1/6 = -13/6
+19/5 > -13/6

բ) -6-3/10 և 0
-6-3/10 = -63/10
-63/10 < 0

գ) -9-1/10 և -8-2/3
-9-1/10 = -91/10
-8-2/3 = -26/3
-91 · 3 = -273
-26 · 10 = -260
-273 < -260

դ) 0 և +6-1/2
+6-1/2 = +13/2
0 < +13/2

ե) -3-5/6 և -3-3/4
-3-5/6 = -23/6
-3-3/4 = -15/4
-23 · 4 = -92
-15 · 6 = -90
-92 < -90
3) Կատարե՛ք գումարում.
-4 3/10+- 6 4/5=11.1
-9 1/5 + -5 3/5=-14.80
+13 2/5+ +9/10=143/10

4) Իրար հավասա՞ր են արդյոք կոտորակները.
7/11և -7/11 🚫
-31/60և31/-60=✅
5/3և-5/3=🚫
-7/3և-7/3=✅

5) Կատարե՛ք գործողությունները.

(-17 -3/10 – 6- 1/5)- 14 1/10= 188/5
(-81 2/5 – 20 18/25)- 60 3/10=-162/42

Posted in Uncategorized

Բառաշարքում ընդգծել տեղանուններից առաջացած անձնանունները:
Աստղիկ, Անահիտ, Տարոն, Արարատ, Մասիս, Արտավազդ, Տրդատ, Արաքս, Տիգրան, Հրազդան, Տիրան, Սիփան, Վարդան, Վարագ, Վարդուհի, Վան, Աշոտ, Կարին, Գուրգեն, Սևան, Վանիկ, Հրայր, Սասուն, Հարություն, Տաթևիկ, Դավիթ, Անի, Նաիրի, Դերենիկ, Նաիրուհի, Եղիազար, Հայաստան, Ալավերդյան, Բասենցյան, Նարեկ, Հասմիկ,  Լոռեցյան, Վանեցյան, Գրիգոր,  Մասիսյանց, Սամվել, Ղափանցյան, Գևորգ, Շիրակյան, Կարինյան:

Ընտրել և դեմ դիմաց գրել օտարաբանությունների  հայերեն համարժեքները:
Սդելկա, դիրիժոր,  սիստեմ, սպրոս,  ստաբիլ, ստավկա, սպիրալ, սուվերեն, ստրախովկա, վալյուտա, վետո,  տամոժնի, տոտալ, տրադիցիա:
Արժույթ, խմբավար, ինքնիշխան, պարույր, դրույք, ապահովագրություն, կայուն, ավանդույթ,  պահանջարկ, համակարգ, մաքսակետ, ընդհանուր, արգելք, գործարք:

Սդելկա-գործարք,  դիրիժոր-խմբավար,  սիստեմ-համակարգ,  սպրոս-պահանջարկ,  ստաբիլ-կայուն,  ստավկա-դրույք,  սպիրալ-պարույր,  սուվերեն-ինքնիշխան,  ստրախովկա-ապահովագրություն,  վալյուտա-արժույթ,  վետո-արգել,  տամոժնի-մաքսակետ,  տոտալ-հնդհանութր,   տրադիցիա-ավանդույթ։

Ընտրել և դեմ դիմաց գրել օտարաբանությունների  հայերեն համարժեքները:
 Ցեխ, ուտեչկա, ֆակտոր, ֆիկսել, ֆոնդ, ֆունդամենտալ, ֆունկցիա, օպերացիա, օբյոմ, օրիենտացիա, սխեմա, մակետ:
Գործողություն, մանրակերտ, կողմնորոշում, ծավալ, գործառույթ, հիմնարար, հիմնադրամ, ամրակայել, արտադրամաս, գծապատկեր, արտահոսք, գործոն:

Ցեխ-արտադրամաս, ուտեչկա-արտահոսք, ֆակտոր-գործոն, ֆիկսել-ամրակայել, ֆոնդ-հիմնադրամ, ֆունդամենտալ-հիմնարար, ֆունկցիա-գործատույթ, օպերացիա-գործողություն, օբյոմ-ծավալ, օրիենտացիա-կողմնորոշում, սխեմա-գծապատկեր, մակետ-մանրակերտ։

 1. Բառաշարքում ընդգծել բայերը:
  Զրնգալ, գազազել, սիրեցյալ, գրոհել, ծխալ, բզզալ, հավելյալ, ջահել, կարդալ, ուղեկալ, շանթարգել, ալարել, կանխակալ:
 2. Բառաշարքում ընդգծել 5 ածանցավոր գոյական:
  Հաճախորդ, անձրևորդ, բացատ, բաճկոն, բանվոր, ծամոն, լուսադեմ, գրպան, իշխան:
 3. Բառաշարքում ընդգծել 5 բարդածանցավոր գոյական:
  Քարածուխ, կրակմարիչ, քաղաքագիտություն, դիմափոշի, դիտորդ, ջրասուզակ, տասնամյակ, լեռնաշխարհ, սփյուռքահայ:
 4. Բառաշարքում ընդգծել հոգնակի թվով 5 գոյական:
  Գրաբեր, սուսեր, գրքեր, լապտեր, կայքեր, հրավեր, պարկեր, երկնաքեր, նվեր, թիեր:
 5.  Բառաշարքում ընդգծել գերադրական աստիճանի 5 ածական:
  Խստագույն, շագանակագույն, չարագույնհզորագույն, նռնագույն, բոցագույն, փոքրագույնլավագույն, ցորնագույն:
Posted in Uncategorized

2022.06.03

Vocabulary Questions

1. What does “crowd” mean?

a) very loud music

b) lots of people in the same place

c) a stage where musicians play

d) dangerous conditions2. What does “lie” mean?

a) to say something that is not true

b) to tell a funny story

c) to talk about something that happened to you

d) to talk to someone in a mean way3. What does “honor” mean?

a) to say nice things about someone

b) to be nice to someone

c) to be serious about something

d) to respect someone and treat them well


Grammar Questions

1. Kim tells Emily that she should lie to her parents.

a) would

b) could

c) should

d) might2. Kim’s mother is just tired about Kim being dishonest with her.

a) of

b) about

c) to

d) with3. On Thursday, Kim invites Emily over to her house.

a) In

b) For

c) On

d) At

Comprehension Questions

 1. Why do Kim and her mother fight all the time?

Because Kim always lies to her mother.

 • What does Emily decide not to do to her parents?

Emily decide to never lie to her parents

3 In your opinion, why is it important to honor and help your parents?

I

Its very important to respect  our parents. Its kind of boomerang, if we respect our parents,  later our children will respect us, And we will be blessed.

Posted in Uncategorized

2022.06.03

Առաջադրանքներ

1) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2=4184         դ) 10,5 ։ 7=1.5

բ) 17,024 ։ 4=4256        ե) 6,25 ։ 125=0.05

գ) 0,0225 ։ 15=0.0015     զ) 10,08 ։ 24=0.42

2) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3=17.5         դ) 35,601 ։ 0,01=3560.1 

բ) 4,221 ։ 0,63=6.7         ե) 0,13464 ։ 0,396=0,34 

գ) 30,303 ։ 33,3=0.91         զ) 9,3456 ։ 10,62=0.88

 • Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

ուղղանկյան լայնությունը= 17,56:                             123456789101112131415161718192021222232425262728293031323334353637383

4) Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան

նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 1234 ։ 26 ∗ 12,34 ։ 26 ,        գ) 0,1901 ։ 2 ∗ 1901 ։ 2 ,

բ) 741 ։ 9,4 ∗ 74,1 ։ 9,4 ,           դ) 7,26 ։ 5,17  7260  5,17 ։

Առաջադրանքներ

1) Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,9 ,        դ) 1,0 ,           է) 200,1 ,

բ) 28,2,       ե) 80,0 ,         ը) 567,9 ,

գ) 100,5 ,      զ) 6,0 ,           թ) 0,0 ։

2) Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=1.6854  գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=6.1046

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7.5839      դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0.089

3) Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,90 ,       դ) 0,10 ,           է) 2,39 ,

բ) 85,07 ,      ե) 65,68 ,         ը) 18,01 ,

գ) 0,12 ,        զ) 721,90 ,        թ) 55,61 ։

2) Քանի՞ անգամ է միլիարդների դասի ամենափոքր կարգի

միավորը մեծ միլիոնների դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

Իսկ քանի՞ անգամ է միլիոնների դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ հազարների դասի ամենամեծ կարգի միավորից։

10000<

 • 50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոքրացրելեն 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր։

 Sտացվել` 50

4) AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այնպիսի

M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք MK հատվածի երկարությունը։

14-9=5 սմ

BM=5 սմ

5-3=2 սմ

MK=2 սմ

Posted in Uncategorized

2022.06.03

Առաջադրանքներ

1) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2=4184         դ) 10,5 ։ 7=1.5

բ) 17,024 ։ 4=4256        ե) 6,25 ։ 125=0.05

գ) 0,0225 ։ 15=0.0015     զ) 10,08 ։ 24=0.42

2) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3=17.5         դ) 35,601 ։ 0,01=3560.1 

բ) 4,221 ։ 0,63=6.7         ե) 0,13464 ։ 0,396=0,34 

գ) 30,303 ։ 33,3=0.91         զ) 9,3456 ։ 10,62=0.88

 • Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

ուղղանկյան լայնությունը= 17,56:

4) Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան

նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 1234 ։ 26 ∗ 12,34 ։ 26 ,        գ) 0,1901 ։ 2 ∗ 1901 ։ 2 ,

բ) 741 ։ 9,4 ∗ 74,1 ։ 9,4 ,           դ) 7,26 ։ 5,17  7260  5,17 ։

Առաջադրանքներ

1) Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,9 ,        դ) 1,0 ,           է) 200,1 ,

բ) 28,2,       ե) 80,0 ,         ը) 567,9 ,

գ) 100,5 ,      զ) 6,0 ,           թ) 0,0 ։

2) Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=1.6854  գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=6.1046

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7.5839      դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0.089

3) Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,90 ,       դ) 0,10 ,           է) 2,39 ,

բ) 85,07 ,      ե) 65,68 ,         ը) 18,01 ,

գ) 0,12 ,        զ) 721,90 ,        թ) 55,61 ։

2) Քանի՞ անգամ է միլիարդների դասի ամենափոքր կարգի

միավորը մեծ միլիոնների դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

Իսկ քանի՞ անգամ է միլիոնների դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ հազարների դասի ամենամեծ կարգի միավորից։

10000<

 • 50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոքրացրելեն 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր։

 Sտացվել` 50

4) AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այնպիսի

M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք MK հատվածի երկարությունը։

14-9=5 սմ

BM=5 սմ

5-3=2 սմ

MK=2 սմ