Posted in Հայոց պատմություն

Հայոց պատմություն

Լրացնել բաց թողնված բառերը։

Սելևկյան տերության և ծավալվող հռոմեական հանրապետության միջև Լիդայի  Մագնեսիա   քաղաքի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում (մ. թ. ա. 190) Սեևկյան Անտիոքոս Ill-ի պարտությունից հետո մ.թ.ա. 189-ին մեծ հայքում անկախ թագավոր է դարձրել Արտաշեսը Կոմմագենեում Պտղոմեոսը։

Լրացնել բաց թողնված բառերը։

Հռչակելով Մեծ Հայքի անկախությունը  Արտաշես Ա-Ն (մ թ ա 189-160)  դարձել է Արտաշեսյան արքայատոհմի հիմնադիրն ու անվանադիրը։ Արամերեն արձանագրություններում Արտաշես Ներկայանում է որպես Արտաշես արքա, բարի, որդի, Զարեհի: Երվանդյան Վերականգնել է Մեճ Հայքի  թագավորության ռազմաքաղաքական հզորությունը վերամիավորել գրեթե ողջ հայկական լեռնաշխարհը բոլոր հայախոս ու հայկական նահանգները։ Միացյալ պետությունից դուրս են մնացել  Փոքր Հայքը, Կոմմագենեն  և Ծոփքը։

Թագավորություն բաժանվել է 120 գավառի։ Մեծացրել և կանոնավոր ել է բանակը  ստեղծել 4 սահմանակալություններ (բդեշխություն մի) Աղձնիքի, Կորդուքի  Նոր Շիրակյանի  և Գուգարքի։ Կարգավորել է նաև արքունի գործունեությունները։

Լրացնել բաց թողնված բառերը։

Արտաշես Ա-ն մ. թ. ա. մոտ 185-ին Այրարատ նահանգի Ոստան Հայոց գավա­ռում՝ …Երասխ ու Մեծամոզ  գետերի ջրկի­ցում (ներկայիս Խոր վիրապի շրջակայ­քում) կառուցել է նոր մայրաքաղաք և իր անունով կոչել Արտաշատ: Հույն պատ­միչ Պլուտարքոսի հավաստմամբ’ քաղաքի տեղանքն ընտրել և հատակագիծը կազմել է Կարթագենի զորավար Հաննիբալը, որն առժամանակ ապաստանել էր Հայոց թագավորի արքունիքում: Նկատի ունենալով քաղաքի անառիկ դիրքը’ հունա-հռոմեական պատմիչներն այն անվանել են «Հայկական Կուրթագեն Նոր մայրաքաղաքում Արտաշեսը կառուցել է Հայոց աշխարհի հովանավոր Անահիտ  աստ­վածուհու տաճարը, որտեղ կանգնեցրել է իր նախնիների արձանները: Արտաշատը Հին աշխարհի քաղաքական, տնտեսական և հելլենիստական. մշակույթի կարևոր կենտրոններից էր: 

Արտաշես Ա-ի որդիների՝ Սրտավազդ Ա-ի (մ. թ. ա. մոտ 160-115) և Տիրան- Տիգրան Ա-ի (մ. թ. ա. մոտ 115-95) թա­գավորության տարիներն անցել են հա­մեմատաբար խաղաղ: Անհաջողություն կրելով Պարթևստանի Միհրդատ II ար­քայի դեմ պատերազմում (մ. թ. ա. 113-112)’ անժառանգ Սրտավազդ Ա-ն հարկադրված իր եղբորորդուն’ արքա­յազն Տիգրանին, պատանդ է տվել պար­թևներին: Հոր՝Տիգրան Ա-ի մահից հետո, պարթևներին զիջելով Մեծ Հայքի հարավ – արևելյան երկրամասը («70 հովիտներ»), 45- ամյա Տիգրանն ազատվել է պատանդու­թյունից և ժառանգել հայրենի գահը (Տիգրան Բ Մեծ, մ. թ. ա. 95-55):

Posted in Հայոց պատմություն

Դեկտեմբերի 28

Սարդուրի Ա (ծննդ. թվ. անհայտ մ.թ.ա. 910-900 — մ.թ.ա. 824 թվական), Վանի թագավորության մ.թ.ա. մոտ 834-828 թվականներին։ Շաուրնակելով Արամեի և իր հոր Լուտիպրիի քաղաքականությունը։
հաջողությամբ դիմակայել է Ասորեստանի կողոպտչական արշավանքներին, ընդարձակել և ամրապնՍարդուրի Ադել թագավորության սահմանները։ Գահակալման սկզբնական տարիներին միավորելով Արածանի գետի միջին և ստորին ավազանի «երկրները», արևմտյան սահմանը հասցրել է մինչև Եփրատ գետը։Սարդուրի Ա միավորել է Վանա լճի ավազանի երկրները և հիմնադրել արքունի նոր բերդաքաղաք Տուշպան Տոսպավան, որն այնուհետև դարձել է Արարատյան աքադերեն՝ Ուրատու թագավորության ռազմական գլխավոր հենակայանը հարավում՝ ընդդեմ Ասորեստանի։
Գահակալման սկզբնական տարիներին միավորելով Արածանի գետի միջին և ստորին ավազանի «երկրները», արևմտյան սահմանը հասցրել է մինչև Եփրատ գետը։ Ասորեստանում Սալմանասար Գ-ի դեմ ապստամբություններն ու գահակալական կռիվները (մ.թ.ա. 827-825) զգալիորեն հեշտացրել են Սարդուրի Ա-ի առաջխաղացումը դեպի հարավ, որտեղ նա պետության սահմաններն ընդարձակել է մինչև Հայկական Տավրոսի լեռնաշղթան:

Իմ կարծիքը
Սարդուրի Ա-ն շատ լավ թագվաոր է եղել, նան շատ հզոր էր, նա կարողացավ հիմնադրել նոր արքունի քաղաք Տուշպան, ապա ընդարձակեց պետության սահմանները։

Արգիշտի Առաջին
Արգիշտի Ա (մոտ. մ. թ. ա. 827 – մոտ. մ. թ. ա. 764), Վանի թագավորության արքա մոտ մ.թ.ա. 786 թվականից։ Մենուա թագավորի որդին և հաջորդը։ Արգիշտի Ա-ի գահակալության տարիներին Վանի հայկական թագավորությունը հասել է հզորության գագաթնակետին։Գրեթե Հայկական ամբողջ լեռնաշխարհը միավորելով Վանի թագավորության մեջ՝ Արգիշտի Ա-ն հետևողականորեն վարել է անհնազանդ ցեղային իշխանությունների կենտրոնախույս ձգտումները ճնշելու քաղաքականություն, թուլացրել է նրանց ուժերը, հարկերի ու պարտավորությունների ենթարկել, նրանց տիրույթներում ռազմական հենակետեր ստեղծել, վերաբնակեցրել իր տիրապետության տակ եղած այլ վայրերում (ըստ Խորխորյան տարեգրության, ավելի քան 200 հազար մարդու)։Արգիշտի Ա-ն ունեցել է նաև եռանդուն շինարարական և տնտեսական գործունեություն։ Արին-բերդում հայտնաբերված արձանագրությունների համաձայն Արգիշտի Ա-ն գահակալման հինգերորդ տարում կառուցել է Էրեբունի քաղաքը, որտեղ վերաբնակեցրել է 6600 հոգի՝ Խաթե և Ծուպա երկրներից։ Էրեբունի քաղաքի բերդն ունեցել է արքունի պալատներ և կրոնական տաճարներ, պահեստներում պահվել է զինամթերք և պարեն։ԱյսպիսովԱրգիշտի Ա օրոք Բիայնիլի-Ուրարտու-Արարատ թագավորությունը հասավ աննախադեպ հաջողությունների վերածվելով Առաջավոր Ասիայի հզորագույն ուժի: Արգիշտին որոշում է զբաղվել նվաճված տարածքների յուրացմամբ, տերության ներքին հզորության ամրապնդմամբ: Զարկ տրվեց քաղաքաշինությանը. հիմնվեցին այնպիսի խոշոր վարչատնտեսական կենտրոններ, ինչպիսիք էին Էրեբունին և Ք.ա. 776 թ. Արարատյան դաշտում հիմնված Արգիշտիխինիլին: Անցկացվեցին նոր ջրանցքներ, ընդլայնվեցին մշակովի հողատարածքները. այդ միջոցառումները կոչված էին բավարարելու տերության աճող կարիքները:

Իմ կածիքը
Արգիշտի Ա-ն շատ հզոր թագավոր է եղել, բավական է միայն այն փաստը, որ նա մ.թ.ա. հիմնադրել է էրեբունի- Երեվան քաղաքը։ Արգիշտի Ա-ն հասցրել է մեր թագավորությունը հզորության գագաթնակետին։ Նա շատ արձանագրություններ է թողել իրենից հետո, մի այդպիսի արձանագրությունն էլ կա թողած Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղում։ Մի մեծ ժայռաբեկորի վրա կա Արգիշտիի սեպագրությունը ” Ես’ Մենուա թագավորի որդի Արգիշտին, անցել եմ այստեղով”։ Ես շատ հպարտ եմ, որ մենք այսպիսի թագավորներ ենք ունեցել։

Posted in Հայոց պատմություն

Դեկտեմբերի 28

Ք. ա. 782 Էրեբունի – Երևան բերդաքաղաքի հիմնադրումը-8-րդ 2-րդ կես

Ք. ա. 776 Արգիշտիխինլի (Արմավիր) բերդաքաղաքի հիմնադրամ Արգիշտի Ա-ի կողմից-8-րդ 2-րդ կես

Ք. ա. 714 Սարգոն II-ի արշավանքը Ուրարտու: Մուսասիրի ավերումը-8-րդ 1 կես

Ք. ա. 827-825 Ուրարտուի մայրաքաղաք Տուշպայի (Վանի) հիմնադրումը Սարդարի Ա-ի կողմից-9րդ – 1 կես

2.Ընտանիքի երկու անդամների ծննդյան տարեթիվ ներկայացրու , նշիր որ դարի, որ կեսին են ծնվել:

Մայրս- 20-րդ դարի 2-րդ կես- 1981 հուլիսի 25

Հայրս-20-րդ դարի 2-րդ կես – 1979 օգոստոսի 8

Քույրս- 21-րդ դարի 1-ին կես – 2007 փետրվարի 23

3.Ինչ են ուսումնասիրում, բացահայտում

 Հնագետները- հնագետը  զբաղվում է պեղուներով  և  հայտնաբերում է  տարբեր դարաշրջանների հին իրեր  

Ազգագրագետները- Ազգագրագետը գրում է ազգերի պատմության մասին

Դրամագետները- դրամագիտության մասնագետ, մարդ ով զբաղվում է դրամներով մումիզմատիկայով,  հավաքում է տարբեր ժամանակաշրջանների դրամններ:

4.Ընտրել Վանի թագավորությունից երկու արքա, համեմատել.

կառավարման թթ.

ներքին քաղաքականություն

արտաքին քաղաքականություն

Հիմնավորել այդ արքաներից մեկի ավել զորեղ լինելը

Տիգրան մեծ

կառավարման թթ-Տիգրան Մեծ (մ-թ.ա. 95-55թթ)։

Ներքին քաղաքականություն-  

Տիգրանը վիթխարի գործունեություն ծավա լեց, որն ընդգր կում էր պետական, հասարակական, քաղաքական, կրոնական, մշակութային կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտները։ Ընդսմին, արտաքին և ներպետական հարաբերությունների պաշտոնական լեզուն դարձրեցհ hունարենը։

նախատեսված ծրագրի իրականացման գործընթացն արա գացնելու նպատակով Տիգրանը նոր մայրա

քաղաք (Տիգրանա կերտ) հիմնադրեց, ուր, ինչպես նաև կայսրության մյուս քա ղաքներ, տեղափոխեց Կապադովկիայի, Կիլիկիայի, ասորիքի, ադիաբենի հելլենական և հելլենականացված բնակչությանը՝ հույներին, ասորիներին, հրեաներին։ Ստանալով «ազատ և ար տոնյալ քաղաքացիների» կարգավիճակ, նրանք կոչված էին խթանել առևտրի, արհեստների և քաղաքային հելլենիստական մշակույթի զարգացումը։ «Սինոյկիզմի» սկզբունքի վրա հիմն ված այդ միջոցառումների շնորհիվ Տիգրանակերտը դարձավ հելենիստական տիպի քաղաք՝ ինքնակառավարման համա կարգով, թատրոնով և քաղաքային այլ հաստատություներով։ Տիգրանի մտադրությամբ նորաստեղծ մայրաքաղաքը պետք է դառնար հելլենիստական աշխարհի և մշակույթի գլխավոր կենտրոնը։

Հատուկ ուշադրություն էր դարձվում հելլենիստական կրթու թյան, գիտության և փիլիսոփայության զարգացմանը։ Մի կող մից, Հայաստանում ապաստանում էին Հռոմի կողմից հալած վող հունական մտավորականության ներկայացուցիչները, իսկ մյուս կողմից՝ Հայկական վերնախավը հելլենիստական կրթու թյուն ու դաստիարակություն էր ստանում և մասնակցում հելլե նիստական աշխարհի մշակութային կյանքին։ այսպես, Տիգրա նի արքու նիքում ապրում և ստեղծագործում էին հույն երևելի գրողներ, փիլիսոփաներ և դերասաններ (ամփիկրատես աթե նացի, Մետրոդորոս Սկեպ սացի և այլք), իսկ հայազգի Տիրան նիոնը (Տիրան Հայկազնը)՝ խոշոր քերա կան և հռետոր, դասա վանդում էր Պերգա մոնի և ամի սո սի դպրոցներում, հռչակավոր աշխարհագրագետ Ստրաբոնի ուսու ցիչն էր, Կիկերոնի ընկերը, վերջինիս որդու և եղբորորդու ուսուցիչը։ Տիգրա նի որդին՝ ար տավազդ Բ, ոչ միայն հելլենիստական փայլուն կրթու թյուն և դաստիարակություն էր ստացել, այլև հունա րեն լեզվով ողբեր գություններ, ճառեր և պատմա կան երկեր էր գրում, որոնցից մի քանիսը պահպանվել և հայտնի էին հռոմեացիներին, այսինքն՝ դարձել էին հելլենիստական աշխարհի սեփականությունը։ Հայաստանում, ինչպես նաև հելլենիստական մյուս երկրներում, տարածում էին գտել էպիկուրյան, ստոիկյան, պլատոնական, արիստոտելյան փիլիսոփայությունները։

Երկրի հելլենականացման քաղաքականությունը, քաղա քային կյանքի բոլոր ոլորտների (մասնավորապես մշակու թային) արագընթաց զարգացումը պահանջում էին սեփական մտավորականության ստեղծում, դպրոցական և կրթական հա մակարգի կազմակերպում, կրթական ծրագրերի ստեղծում, որոնց հիմքում ընկած էին հելլենիստական կրթության սկզ բունքներն ու մեթոդները։

Արտաքին քաղաքականություն-

Տիգրան Բ-ի գահակալման տարիներին արևելքում գերակայում էր Պարթևական տերությունը։ Տարածաշրջանի նկատմամբ աստիճանաբար մեծատիրական հավակնություն էր դրսևորում նաև հանրապետական Հռոմը։ Նա հասկացավ, որ ստեղծ ված ռազմաքաղաքական իրավիճակում Հայկական պետականության ինքնակա գոյությունն իսկ հնարավոր է միայն տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական գերակայության հասնելու միջոցով։ Այս խնդիրը դարձավ Տիգրան Մեծի ռազմաքաղաքական գործունեության և պետական շինարարության առանցքն ու գերնպատակը։ Նման քաղաքականության իրագործումը պահանջում էր, մի կողմից, Պարթևստանի թուլացում կամ ենթարկում, մյուս կողմից՝ Հռոմի հեռահար ոտնձգություների և նրա իշխանության տարածման կասեցում։

Հաշվի առնելով տարբեր պետությունների շահերը տարածաշրջանում, ինչպես նաև նրանց ռազմական, տնտեսական և քաղաքական ռեսուրսներն ու հնարավորությունները, Տիգրան Մեծը Հայաստանի միջազգային կարգավիճակը և դիրքը ամրապնդելու խնդիրը լուծում է մի շարք ուղղություններով։ Նախ, նա ազատագրում է օտար լծի տակ գտնվող Հայկական հողերը և միավորում իր իշխանության ներքո։ Երկրորդ, ռազմական հաջող քաղաքականությամբ նա էապես թուլացնում է Պարթևական տերությունը, գրավում կամ ենթարկում մի շարք տարածքներ՝ նվաճելով «արքայից արքայի» տիտղոսը։ այս գոր ծողությունները ապահովեցին Հայաստանի անվտանգու թյունը արևելքից։ Երրորդ, Տիգրան Մեծը գրավում է մի շարք հելլենիստական երկրներ և մարզեր, ինչը ևս թելադրված էր Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքով և շահերով։ Չորրորդ, Տիգրան Մեծը հասկանում էր, որ հիմնական վտանգը ի վերջո սպառնում է արևմուտքից՝ օրեցօր հզորացող Հռոմից։ Ու թեև նա դեռևս պատրաստ չէր Հռոմի հետ անմիջական բախմանը, այնուհանդերձ անհրաժեշտ էր չեզոքացնել հնարավոր ներխուժումը, նախապատրաստվել անխուսափելի առճակատմանը։ Այս նպատակով նա օգտագործեց պոնտական գործոնը։ Տիգրանը ամուսնանում է Միհրդատ Եվպատորի դստեր՝ Կլեոպատրայի հետ (մ.թ.ա. 94թ.) և դաշինք կնքում Պոնտոսի թագավորության հետ։ Տիգրան Մեծի մտադրությամբ Պոնտոսը բուֆերային պետության դեր պետք է խաղար Հայաստանի և Հռոմի միջև՝ ժամանակավորապես հեռացնելով վտանգն արևմուտքից։

Սարդուրի Բ

Կառավարման թթ- Վանի թագավորության արքա մոտ մ.թ.ա. 764 թվականից –

Ներքին քաղաքականություն- 

Գահակալության առաջին տարիներին Սարդուրին շարունակել է երկրում սկիզբ առած լայնածավալ քաղաքաշինությունը:

Սարդուրի II-ի կառավարման շրջանում նկատվում է շատ կարևոր անցում տերության կառավարման ոլորտում. նա սկսում է վերացնել կախյալ (գուցե <<դաշնակից>> համարվող) թագավորությունները` դրանք վերածելով պետության վարչական միավորների, դրանով իսկ համադաշնային կառավարման համակարգից անցում կատարելով կենտրոնացված պետության:

  Նրա օրոք համահայկական թագավորության հյուսիսարևելյան սահմանն անցնում էր Կուր գետով: Դեռևս Արգիշտի I-ի օրոք այդ սահմանն ընդգրկում էր Աղստևի հովիտը, իսկ Սարդուրի II-ի մեկ այլ արձանագրություն` թողնված Սևանա լճի հարավում գտնվող Ծովակ գյուղում, վկայում է, որ նրա տերության մեջ է մտել նաև Արցախը` Ուրտեխի երկիրը, հասել Կուր գետ և Կասպից ծով:

  Նրա տերությունը հյուսիսում հասնում էր Սև ծով, արևելքում` Կասպից ծով, արևմուտքում` Փոքր Ասիայի կենտրոնական շրջան, հարավում` Բաբելոնով Պարսից ծոց և Միջերկրական ծով:

  Արգիշտի I-ի և Սարդուրի II-ի օրոք Վանի տերությունը Առաջավոր Ասիայի հզորագույն ուժն էր, միանձնյա առաջատարը, ինչը տևեց ավելի քան կես հարյուրամյակ:

Արաքին քաղաքականություն-

Նա առաջին խոշոր արշավանքն ուղղում է Մելիտեա պետության դեմ, որի արքան ստիպված էր ներկայանալ Սարդուրիին և պարտավորվել վճարել հարկեր:

Սարդուրին հասնում է  հաջողության. նա, առաջինը Վանի թագավորներից, դուրս է գալիս Միջերկրական ծովի  արևելյան ավազան: Այդ հանգամանքն ավելի էր մոտեցնում Ասորեստանի լիակատար ոչնչացման ծրագրին, որը մշակվել էր դեռևս Արգիշտի I-ի օրոք: Զագրոսյան լեռներով դեպի հարավ` մինչև Բաբելոն արշավանքները երեք կողմից շրջափակում էին Ասորեստանը, իսկ Ասորիքի տարածքով և Եփրատի ավազանով Բաբելոն հասնելով` կիրականանար Ասորեստանի լիակատար շրջափակումը:

Ես կարծում եմ, որ Տիգրան Մեծն ավելի հզոր թագավոր է, չնայած որ Վանի թագավորության բոլոր թագավորներն էլ շատ հզոր են եղել, բայց առանձնանում է Տիգրան Մեծը: Նա է, որ Հայստանը դարձրեց <<Ծովից Ծով >>, և այնպես էր դարձել, որ բոլոր պետություններն հաշվի էին նստում Հայստանի հետ: Հայաստանն այնքան էր հզորացել և սահամաններն ընդարձակել, որ ուներ նաև ծովեր: Իմ կարծիքով Տիգրան Մեծից հետո մենք այլևս չենք ունեցել նման թագավոր: Հիմա իսկական ժամնակն է, որ Հայստանում մի նոր Տիգրան Մեծ ծնվի և մեր Հայստանը շենացնի ու հզորացնի: Նա և հզոր էր և շատ սիրված իր ժողովրդի կողմից: Սովորաբար քիչ է լինում, որ երկրի ղեկավարը լինելով շատ հզոր նաև սիրված է լինում ժողովրդի կողմից: Ինչպես օրինակ իր ժամանակին Ստալինը, Հիտլերը, Ֆրանկոն, Մաո Ցզե Դունը և այլ առաջնորդներ, ովքեր իրոք  հզոր են եղել, բայց նրանց ժողովուրդը չի սիրել այսօր էլ նրանց մասին խոսում են իբրև դիկտատորի: Իսկ Տիգրան Մեծի մասին խոսելիս միշտ ջերմ խոսքեր են ասվում:  

5.Բացատրել օրենք, օրենսգիրք հասկացությունները

   Գրել 5 հիմնավորում օրենքի կարևորման մասին

Օրենքը դա երկրի կողմից մշակված մի միջոց է, որին պետք է ենթարկվեն բոլորը:  Դա ժողովրդին կառավարելու համար է արվում, և արվում է որպեսզի խուսափեն խառնաշփոթից:

 Օրենսգրքում էլ գրվում են այդ օրենքները:

Նկարագրել Համմուրաբիին որպես արքա , մեղադրել, արդարացնել իր ստեղծած օրենքների համար: 

«Ես՝ Համմուրաբիս, աստվածների կողմից նշանակված առաջնորդս, թագավորներից ամենաառաջինը, եփրատյան գյուղերի նվաճողը, ճշմատություն և արդարություն դրեցի երկրի շուրթերին։

Այսուհետև․

Եթե մարդը գողանա տաճարի կամ թագավորի գույքը, նրան պետք է սպանել-

Իմ կարծիքով դա ճիշտ չէ. ես օրինակ կասեի, որ ով գողանա նա թող ձեռբակալվի 5 տարով կամ 7:

 ով կընդունի գողացած գույքը, նույնպես պետք է սպանել-

 իմ կարծիքով ճիշտ է, եթե  մեկը ենթարկվի այս օրենքին , ապա մյուսներին լավ դաս կլինի և չեն անի նման բան, կվախենան:  Բայց իհարկե շատ դաժան  օրենք է:

Եթե մարդը գողանա ստրուկին կամ ստրկուհուն, նրան պետք է սպանել-  Համաձայն եմ:

Եթե մարդը թաքցնի փախած ստրուկին, նրան պետք է սպանել- ես համաձայն չեմ, ստրուկներն էլ ապրելու իրավունք ունեն, ես կօգնեի նրանց , որ փախչեին:

.Եթե մարդը սպանի ուրիշի ստրուկին, նա պետք է ստրուկի դիմաց տա ստրուկ- դա ճիշտ չէ, պետք է այդ մարդուն սպանել, քանի որ նա մարդ է սպանել, ստրուկը առաջին հերթին մարդ է, հետո նոր ստրուկ: Արդար չէ:

Եթե մարդը սպանի ուրիշի եզը, նա պետք է եզան դիմաց տա եզ- դա ճիշտ է:

Եթե մարդը ունի պարտք, նրա կինը, որդին կամ դուստրը պետք է 3 տարի ստրկության մեջ լինեն, չորրորդ տարում նրանց պետք է ազատ արձակեն- ես համաձայն չեմ քանի որ ինչու  պետք է  անմեղ մարդիկ պատասխան տան և  պատժվեն:

Եթե մարդն իր հավասարին ապտակի, նա պետք է վճարի տուգանք- սխալ է:

Եթե մարդը ապտակի իրենից բարձրին (այսինքն մեծատոհմիկ աստիճանավորի, քրմին), պետք է նրան 60 անգամ հարվածել եզան կաշվից պատրաստած մտրակով-Դա սխալ է ես կսահմանեի տույժ ու տուգանք այլ ոչ թե հարված:

«Ես՝ Համմուրաբիս, արդարադատ թագավոր եմ, որին Արևի աստվածը շնորհել է օրենքներ։ Իմ խոսքերը հիանալի են, իմ գործերը՝ աննման»։

6. Ստեղծիր քո պետությունը

.աշխարհագրական դիրքը – իմ պետության հարևան երկրներն են ֆրանսիան և Իտալիան

Անվանումը-Մակրոն, քանի որ գեղեցիկ  է հնչում:

Լեզուն-  ֆրանսերեն:

Կրոնը-Քրիստոնեություն

Առաջնորդ- Գայանե Հովհաննիսյան՝ այսինքն ես:

օրենքներ/10օրենք/-

1. Չաղտոտել շրջապատը: Աղտոտողը պատասխանատվության կենթարկվի

2. Սահամանել նաև տոն հայրիկների համար, օրինակ՝ օգոստոսի 8-ը, թող լինի հայրիկների տոն: Այդ օրը իմ հայրիկի ծննդյան օրն է:

3. պետք է շատ զարգացնել կրթությունը- իմ երկրի մարդիկ պետք է շատ կիրթ լինեն: Սովորել չցանկացողն իրավունք չի ունենա մաքրուհու գործից բարձր գործ ունենալ:

4. Բոլոր ալկոհոլ արտադրող ընկերությունները փակել:

5. Ուսումն ու բժշկությունն անվճար կդառնա:

6. Ծերերին հատուկ խնամք պետք է տրամադրվի պետության կողմից:

7.Բոլոր հիվանդ երեխաներին օգնել և անվճար տրամադրել դեղորայք:

8. Սոց ցանցերը պետք է փակել:

9. Հարևան երկրների հետ լավ ընկերություն անել:

10. Հայրենիքի դավաճաններին բանտարկել:

7.Պարզապես պատասխանիր

Առաջին ուսումնական շրջանի

ամենադուր եկած թեման/հիմնավորիր/ 

Ամենդուր եկած թեման հենց այս տնային առաջադրանքն է:

ամենաանհետաքրքիր թեման/հիմնավորիր/

Ամենահետաքրքիր թեման իմ պետությայն և օրենքների ստեղծումն էր:

ինչ կուզեիր փոփոխել, ինչպես դու կանցկացնեիր դասապրոցեսը

Ես շատ սիրում եմ Ձեզ հետ դաս անել, դասերը ծատ հետաքրքիր են, թեմաները շատ լավը, կուզեմ, որ ավելի հաճախ տեսազանգերով դասեր անենք:

Շնորհակալություն

Փորձիր գնահատել քո աշխատանքը:

7

Posted in Հայոց պատմություն

Վարակներ

Սահմանել վիրուս, համաճարակ հասկացությունների սահմանումը:
Վիրուս, ոչ բջջային կառուցվածք ունեցող հարուցիչ, որը բազմանում է միայն կենդանի բջիջների ներսում։ Վիրուսները վարակում են կյանքի բոլոր բջջային ձևերը՝ կենդանիներից ու բույսերից մինչև բակտերիաներ և արքեաներ։
Պատմել մարդկային պատմության ընթացքում ամենադաժան վիրուսների, համաճարակներից մեկի պատմությունը, նրա ծագումը, ընկալումը տվյալ դարաշրջանում, կանխարգելումը:
Չումա
Չումայի առաջացման պատճառ հանդիսացող մանրէ Yersinia pestis — կենդանաբանական բակտերիան է, որը սովորաբար առկա է նրանց վրա ապրող փոքրիկ կաթնասունների և fleas- ի մարմնում:
Yersinia pestis- ով վարակված անձի մոտ ախտանիշների սկզբից առաջ ինկուբացիոն ժամանակահատվածը 1-7 օր է:
Չումաի վարակի երկու հիմնական կլինիկական ձև կա `բուբոնիկ և թոքային: Ամենատարածված ձևը բուբոնիկ չուման է, որը բնութագրվում է ցավոտ բորբոքված ավշային հանգույցների կամ «փչոցների» առկայությամբ:

Չուման կենդանիներից մարդուն փոխանցվում է վարակված մորթու խայթոցի, վարակված հյուսվածքների և օդային կաթիլների անմիջական շփման արդյունքում:
Մարդու մոտ Չուման կարող է դրսևորվել որպես շատ լուրջ հիվանդություն: Բուբոնիկ Չումայի մահացության մակարդակը հասնում է 30% -60% -ին, իսկ բուժման բացակայության դեպքում թոքային Չուման միշտ հանգեցնում է մահվան:
Չուման հաջողությամբ բուժվում է հակաբիոտիկներով, ուստի վաղ ախտորոշումը և վաղ բուժումը կարող են կյանքեր փրկել:
2010-2015թթ Ամբողջ աշխարհում գրանցվել է Չուման 3248 դեպք, այդ թվում `584 մահ:
Ներկայումս երեք էնդեմիկ երեք երկրներն են Կոնգոյի Դեմոկրատական ​​Հանրապետությունը, Մադագասկարը և Պերուն:
Չումայի հիվանդությունը առաջանում է կենդանաբանական բակտերիայից Yersinia pestis- ով, որը սովորաբար հանդիպում է փոքր կաթնասունների և դրանցում բնակվող ծովախոտերի մեջ: Կենդանիների միջև վարակը փոխանցվում է ձկնեղենի միջոցով:

Ներկայիս էտապում , որպես 2020թ կորոնավիրուսի ականատես պատմիր այս երևույթի մասին, պատրաստիր ռադիոնյութ, կամ տեսաֆիլմ ՝ներառելով ընտանիքի անդամներին:
2020 թվականի հունվարի 20-ին Չինաստանի Գուանդուն նահանգում հաստատվել է, որ վիրուսը փոխանցվում է մարդուց մարդու։ Առայժմ վիրուսի բուժման որևէ կոնկրետ մեթոդ չի մշակվել։ Հետո վիրուսը տարածվեց նաև այլ երկրներում, իսկ արդեն մարտի 1-ից Հայւաստանում։ Մարդիկ փորձում են պաշտպանվել վիրուսից դիմակների միջոցով։ Վիրուսից պաշտպանվելու համար մարդիկ պետք է հետևեն հիգիենայի կանոններին։
2020 թվականի հունվարի 20-ին Չինաստանի Գուանդուն նահանգում հաստատվել է, որ վիրուսը փոխանցվում է մարդուց մարդու։ Առայժմ վիրուսի բուժման որևէ կոնկրետ մեթոդ չի մշակվել։ Հետո վիրուսը տարածվեց նաև այլ երկրներում, իսկ արդեն մարտի 1-ից Հայաստանում։ Մարդիկ փորձում են պաշտպանվել վիրուսից դիմակների միջոցով։ Վիրուսից պաշտպանվելու համար մարդիկ պետք է հետևեն հիգիենայի կանոններին։
Փորձիր կազմել դիագրամ .որ դարաշրջանում, որ համաճարակն էր առավել տարածված:
Գտիր, ներկայացրու վիրուսների, համաճարակների մասին ֆիլմեր/«
Մեկ ֆիլմի պատմություն»/, գրական ստեղծագործություն:
Light of my life
Live
Song bird
The beach house
In the earth
Contagion
D
Այս ամենը ուսումնասիրելուց հետո գրել “Վիրուսն ապագայում”ստեղծագործական աշխատանք, ձեր իմացած ծրագրերով պատկերել մի դրվագ.իրենց հագուստները, միջավայրը։
Ես կարծում եմ որ ապագայում կլինեն ավելի բարդ վիրուսներ սակայն բժշկությունը այնքան զարգացած կլինի, որ վիուսը կվերանա իհարկե ոչ բոլոր վիրուսները կվերանան: Իհարկե ես կարծում եմ, որ մի օր այդ բոլոր վիրուսների վակցինան կլինի և մարդիկ կապրեն խաղաղ:
Բայց իչպես փորձը ցույց է տվել ամեն 100 տարին մեկ այսպիսի մի վիրուս ի հայտ է գալիս: Համոզված եմ, որ էլի լինելու են վտանգավոր վիրուսներ: Բյց եթե նախկինում նաև հասարակ գրիպից էին համատարած մարդիկ մահանում, բայց ի վերջո գիտությունն այնքան զարգացավ, որ այլևս գրօպի մարդկությանը չի սպառնում, այդպես էլ մյուս վիրուսները կկարողանան կանխարգելել:
Հետևյալ ստեղծագործությունների սյուժեում վիրուսային վարակներն ունեն կարևոր նշանակություն.
Կոձի Սուձուկի, «Զանգ»
Ալբեր Քամյու,  «Ժանտախտը»
Կիր Բուլիչյով, «Մանուշակագույն գունդ»
Սթիվեն Քինգ, «Դիմակայություն»
Մայքլ Քրայտոն, «Շտամ «Անդրոմեդա

Իմ կարծիք վիրուսների մասին:
Այսքան վիրուսների մասին ուսումնասիրելուց հետո ես կարող եմ ասել մեկ բան, որ եթե մարդիկ կոկիկ լինեն, հետևեն հիգիենայի կանոններին ամեն ինչ լավ կլինի: Ես կարծում եմ, որ պետք է բոլոր գործարանները փոխեն իրենց աշխատելաոճը, դառնան ավելի անվտանգ, քանի որ օդը պխտոտվելուց առաջանում է կեղտ, որը կարող է մարդ շնչել ալդ պատճառով էլ կարող է մի ուրիշ հիվանդություն ի հայտ գալ: Կամաց-կամաց մեքենաները դառնում են էլեկտրական, հուսով եմ որ դա կօգնի ու մեր օդը մաքուր լինի: Բայց ես կարծում եմ, որ մի քանի տարի հետո մենք համարելու ենք կորոնավիրուսը գրիպին նման մի բան, բայց որ հիվանդություններ միշտ լինելու են, դա փաստ է:

Posted in Հայոց պատմություն

Ատլանտիդա

Ատլանտիդա հին հուն․ հայտնի ըստ ավանդության կղզի-պետություն։ Առավել մանրամասն նկարագրված Պլատոնի երկխոսության մեջ, ինչպես նաև հայտնի Հերոդոտոսի, Դիոդորոս Սիցիլիացու, Ստրաբոնի հիշատակումներում և ակնարկներում։

Ատլանտիդայի գտնվելու վայրի մասին նախնիների ցուցմունքները հայտնի չեն։ Ըստ Պլատոնի` կղզին գտնվում է Հերկուլեսյան սյուներից արևմուտք` Ատլանտա սարի առջևում։ Ուժգին երկրաշարժի ժամանակ, որն ուղեկցվում էր ջրհեղեղով, կղզին իր ողջ բնակչությամբ մեկ օրում անցավ ջրի տակ։ Պլատոնը նշում է մ.թ.ա. 9500 թվականը որպես աղետի ժամանակաշրջան։

Ատլանտիդայի մասին պատմվածքների հետաքրքրությունը արտահայտվեց Վերածննդի դարաշրջանում։

Ատլանտյան օվկիանոս

Ատլանտյան օվկիանոս լատ.՝ Oceanus Atlanticus զբաղեցրած տարածքի մեծությամբ և խորությամբ Երկիր մոլորակի երկրորդ օվկիանոսն է Խաղաղ օվկիանոսից հետո։ Հյուսիսում գտնվում է Գրենլանդիայի և Իսլանդիայի միջև, Եվրոպայի և Աֆրիկայի միջև արևելքումՀյուսիսային Ամերիկայի և Հարավային Ամերիկայի միջև արևմուտքում, իսկ Անտարկտիդան օվկիանոսի ծայր հարավում է։ Ատլանտյան օվկիանոսի մակերեսը կազմում է 91.66 միլիոն կմ², որից մոտավորապես 16 %-ը պատկանում է ծովերինծոցերին և նեղուցներին։

Ատլանտյան օվկիանոսի անվանումն առաջացել է հունական դիցաբանության տիտան Ատլասի անունից:

Ծովեր և ծոցեր

Ատլանտյան օվկիանոսի ծովերըծոցերը և նեղուցները զբաղեցնում են 14.69 միլիոն կմ մակերես, որն ամբողջ օվկիանոսի տարածքի ավելի քան 16 %-ն է։ Ծավալը կազմում է 29.47 միլիոն կմ (8,9 %): Ատլանտյան օվկիանոսի ամենահայտնի ծովերն ու ծոցերն են (ժամ-սլաքի ուղղությամբ)՝ Իռլանդական ծովԲրիստոլի ծոցՀյուսիսային ծովՆորվեգական ծովԲալթիկ ծովԲոտնիկի ծոցՖիննական ծոցՌիգայի ծոցԲիսկայան ծոցՄիջերկրական ծովԱլբորան ծով, Բալեարյան ծովԼիգուրյան ծովՏիրենյան ծովԱդրիատիկ ծովՀոնիական ծովԵգեյան ծովՄարմարա ծովՍև ծովԱզովի ծովԳվինեական ծոցՌիսեր-Լարսենի ծովԼազարևի ծովՈւեդդելի ծովՍկոշայի ծով (վերջին չորս ծովերը երբեմն համարում են Հարավային օ   վկիանոսի մասեր), Կարիբյան ծովՄեքսիկական ծոցՍարգասյան ծովՄենի ծոցՍուրբ Լավրենտիոս

շծոց, Լաբրադորի ծով։ Առանձնացվում են նաև Իրմինգերի ծովը (Գրենլանդիայի և Իսլանդիայի միջև), Կելտական ծովըԻրուազյան ծովըՎատտեն ծովը։