Posted in Մայրենի

Տնային առաջադրանք 13. 10. 21


Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել

Միմ.նց, քվ.կություն,  որդ..կ,  ..սաման,  քիմ..ական,  հեք..թային,  ոսկ..,  հր..կան,  դաստ..րակություն,  սեն..կ,  կր..,  Անդր..ս,  Եղ..զարյան,  կ..նք: 
   Միմյանց, քվեարկություն, որդյակ, յասաման, քիմիական, հեքյաթային, ոսկյա, հրեական, 
դաստիարակություն, սենյակ, կրիա Անդրեաս, կյանք

Որտեղ պետք է, կետի փոխարեն յ գրի՛ր: 

Հա.ացք,  հա.ելի,  հո.ակապ,  մի.ացում,  ձի.արշավ,  տի.եզերական,  փակե.ի,  կա.արան,  խաբե.ություն,  է.ի,  գնա.ի,  բու.եր, տղա.ի,  Մարո.ի: 
Հայացք, հայելի, հոյակապ, միացում, ձիարշավ, տիեզերական, փակեի, կայարան, խաբեություն, էի, գնայի, տղայի, Մարոյի: 

Կետերը փոխարինի՛ր ր կամ ռ տառով (հարկ եղած դեպքում օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից): 

Արծիվ, առյուծ, մրմուռ, մարմար, մրմռոց, փրփռել, բարբառել, արհամարհել, բարձ, պառկել

Գտիր հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը:

Կիսատ-կես

հրեղեն-հոր

առվակ-առու

կաղնուտ-կաղին

կուտակել-կույտ

գծագիր-գիծ

փոշեկուլ-փոշի

բուրավետ-բույր

իջնել-իջվածք

մամռապատ-մամուռ

Փոխիր տրված բառերի մուգ գրված տառերը և ստացիր նոր բառեր:

Գիրտնակ,անր,  արագ,  նոր, բարդ

Փակագծերում նշված բառերից ընտի՛ր ճիշտը և տեղադրի՛ր նախադասությամ մեջ:

Երեկոյան (բառաչում էին մարգագետիններից տուն եկող կովերն ու հորթերը:

Գառնուկը հուսահատությունից (մայում էր։

Մի կատաղի քամի  շառաչեց այնպիսի սաստկությամբ, որ հնօրյա ծառերն արմատից սկսեցին տատանվել:

Ծանր ու հին փայտյա դուռը (անընդհատ ճռնչում էր:

Գեղջուկի և երկրագործի համար սկսվել էր հողային աշխատանքների եռուն շրջան:

Այդ (խեռանդուն ծերուկը զարմացնում էր բոլորին:

Միայն սայլերին լծված  ձիերի խրխնջյունն էր մերթընդմերթ ընդհատում լռությունը:

Արքայական նժույգները սպասում են իրենց հեծյալներին:

Քո պատմած դեպքը սովորական  հնարանք է, այլ, ոչ թե իրականություն:

Տղան տարբեր հնարք է գործածում աղջկա սիրտը շահելու համար:

Բառակապակցության  իմաստն  արտահայտիր  մեկ  բառով:

Թագավորական աթոռ – նստավայր

քաղաքամերձ բնակավայր – ավան

վատ լուր հաղորդող- գուժկան

ձիերի խումբ – երամակ

հաճելի հոտ – բուրավետ

կովերի խումբ- նախիր

ձկների խումբ- վտառ

մեղուների խումբ- պարս

Փակագծերում  տրվածներից  ընտրիր  փոխաբերական  իմաստ  ունեցող  բառը:
Երեկոյան (բառաչում, մայում) էին մարգագետիններից տուն եկող կովերն ու հորթերը:

Գառնուկը հուսահատությունից (մայում, բառաչում էր):

Մի կատաղի քամի (ճռնչաց, շառաչեց) այնպիսի սաստկությամբ, որ հնօրյա ծառերն արմատից սկսեցին տատանվել:

Ծանր ու հին փայտյա դուռը (անընդհատ ճռնչում, շառաչում էր):

Գեղջուկի և երկրագործի համար սկսվել էր հողային աշխատանքների (եռուն, եռանդուն) շրջան:

Այդ (եռանդուն, եռուն) ծերուկը զարմացնում էր բոլորին:

Միայն սայլերին լծված (նժույգների, ձիերի) խրխնջյունն էր մերթընդմերթ ընդհատում լռությունը:

Արքայական (նժույգները, ձիերը)  սպասում են իրենց հեծյալներին:

Քո պատմած դեպքը սովորական (հնարք, հնարանք) է, այլ, ոչ թե իրականություն:

Տղան տարբեր (հնարք, հնարանք) է գործածում աղջկա սիրտը շահելու համար:

Ընդգծիր 5 բառակապակցություն, որոնց առաջին բառը տվյալ դեպքում փոխաբերական իմաստ ունի:

Տրված  բարդ  բառերի  առաջին  բաղադրիչները  փոխելով՝ ստացիր  նոր  բառեր:

Բարձրագագաթ —գագաթնակետ

քաղցրաձայն — ձայնավոր

սահադաշտ- դաշտավայր

օրագիր-գրագիր

ցատկահարթակ- հարթաթաթ

հոռետես- տեսլական

գինետուն-տնամերձ

գործընկեր- ընկերություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s