Posted in Հաշվետվություն, Մայրենի

Մայրենիի հաշվետություն

Ինչքան աշխարհի սիրես…

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն…

Մայրենի-մարտ

Մայրենի-մարտ 7

Մայրենի

Երկու սև ամպ

Հովհաննես Թումանյան

Մայրենիի առաջադրանք 1

Մայրենիի առաջադրանք 2

Առեղծվածային դինոզավրերը

Գործնական աշխատանք

Մայրենիի առաջադրանք 3

Հեքիաթ

Եղնիկը

Ծաղիկներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s