Posted in Մայրենի

Մարնեիի առաջադրանք

1.Հովհաննես Թումանյանի <<Շունը>> պատմվածքից դուրս գրել պարզ ածանցավոր բառեր 

Ուսումնական, սովորաբար, գիտություն,  անտեր, գողանովի, կլիմայական, ողորմություն, սովորություն,  վայրենի, սկզբնական, աղաչավոր, երաժշտական 

2.Հովհաննես Թումանյանի <<Շունը>> պատմվածքից դուրս գրել բարդ բառեր  

Մթնագիշեր, տեղահան, կոնծկոնծալ, անդամահատություն, բարձրաստիճան 

3. Առանձնացրեք գոյականները 

Երգելով, երգ, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսքում, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի: 

Երգաշխատանքհիշողությունմազերիցհոգիներինգեղեցիկգեղեցկությունգրիչովխոսքովվազքովսեղանումանտառումխոսքումտնտեսուհի 

4. Գրեք՝ գոյականների թիվըիրանիշ են թե անձնանիշ  

Մահճակալից – եզ թիվ- իրանիշ 

Տաբատով- եզ թիվ- իրանիշ 

Ոտքերին- հոգ. Թիվ- իրանիշ 

Բերանում-եզ թիվ-իրանիշ 

Սեյնակի- եզ թիվ- իրանիշ 

Պատերի-հոգ թիվ- իրանիշ 

Մորը-եզ թիվ- անձնանիշ 

Քեռակնոջ-եզ. Թիվ- անձնանիշ 

Նամակով-եզ. Թիվ- իրանիշ 

Խոսքերից- հոգ թիվ- իրանիշ  

5. Եզակի գոյականները դարձրեք հոգնակ 

Գիրք- գրքեր 

Սիրտ- սրտեր 

Մարդ- մարդիկ 

Տղամարդ- տղամարդիկ 

Ռուս-ռուսներ 

Մուկ-մկներ 

Տետր-տետրեր 

Ձուկ-ձկներ 

Գլուխ-գլուխներ 

Հույն-հույներ 

<<Երկու սև ամպ>> 

Բանաստեղծությունից դուրս գրել 8 գոյական 

Ամպ, գահ, հանգստություն, հողմ, հոսանք, երկինք, կատաղություն,  

Բանաստեղծությունից դուրս գրել ածանցավոր բառ 

Հալածական, հանգստություն, անդադար, կատաղությամբ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s