Posted in Մայրենի, Uncategorized

Եղնիկը

Վարժություն 2 

Եղնիկը մի խարտյաշ ու մատաղ կենդանի էր, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն ու նուրբ թարթիչների տակ: Նա շատ նուրբ էր, և նրա խորունկ աչքերում թաքնված էր թաքուն կարոտ: Չնայած նա շատ նուրբ էր, բայց ի վերջո կարոտը կարողացավ նրան հաղթել և նա ուժ գտնելով իր մեջ կարողացավ քամու հետ սլանալ դեպի իր հայրենիքը, դեպի իր ընկերներն ու ընտանիքը: Նա ի սկզբանե ստեղցված էր բնության մեջ ապրելու համար, չնայած իր հետ շատ լավ էին վարվում, կերակրում, խախում, բայց ի վերջո կարոտը նրան հաղթեց և նա գնաց միանալու իր տարերքին:  

Վարժություն 2 

ուշագրավ – ուշադրություն գրավող, ուշադրության արժանի դարձած, նշանակալից, ակնառու 

վերջալույս- արևի մայր մտնելու և մթնշաղն իջնելու պահը  

խարտյաշ-ոսկեգույն դեղինին և բալ շագանակագույնին տվող գույն 

հուժկու- ուժեղ, հուռթի 

սարսռալ- դող զգալ, դողդողալ 

մակաղել –  հանգստի, շոգից պատսպարվելու և կթվելու համար հավաքվել ՝ մակատեղ գալ, ոչխարներին ստվերոտ տեղ հավաքել՝ հանգստի և շոգից պատսպարվելու համար 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s